Filtrovanie obchodných prípadov podľa dátumu aktivity

V evidencii Obchodné prípady pribudol nový filter podľa dátumu aktivity. Aktivitou sa rozumie udalosť (stretnutie, telefonát, email), alebo úloha. Ak napríklad potrebujete zobraziť tie obchodné prípady, v ktorých bola vykonaná aktivita za posledný mesiac, kliknite na filter S aktivitou -> posledné -> mesiace -> 1. Ak tento filter skombinujete s filtrom Zodpovedný, zistíte, v akom počte obchodných prípadov mal zodpovedný aktivity za konkrétne obdobie.

Rozšírenie exportu partnerov do excelu

Partnerov si môžete z FLOWii kedykoľvek vyexportovať, to už dávno viete. Novinkou je, že sa v exporte zobrazia pri kontaktnej osobe aj informácie o tom, či odoberá newsletter alebo nie.

Úprava notifikácií z banky

Máte prepojené FLOWii s vašou bankou? Pri automatickom vytvorení príjmu alebo výdavku sa do FLOWii už neprenesie informácia o zostatku na bankovom účte. Banka totiž túto informáciu v emailovej notifikácii zasiela. Po diskusii s našimi užívateľmi sme sa rozhodli túto informáciu do poznámky k príjmu/výdaju už naďalej neprenášať. K financiám môžu mať prístup aj používatelia, pre ktorých by táto informácia mala zostať nezverejnená.