Aplikáciu FLOWii sme opäť vylepšili. Zverejnili sme viacero noviniek, ktorých súčasťou sú nielen nové funkcie ale aj opravy drobných chýb. Poďme sa spoločne pozrieť na to čo najnovšia aktualizácia priniesla.

Filtrovanie informácií podľa krajiny partnera vo všetkých evidenciách

Máte odberateľov a dodávateľov z rôznych štátov? Ak áno, určite vám pomôže nový filter, pomocou ktorého je možné filtrovať záznamy podľa krajiny partnera. To znamená, že si môžete zobraziť zákazky alebo financie podľa konkrétneho štátu - napríklad všetky zákazky realizované na Slovensku, v Českej republike a podobne.

Filter je dostupný v evidencii Príjmy a výdavky, Fakturácia, Sklad, Tovary a služby, Partneri, Obchodné prípady, Zákazky, Úlohy, Udalosti. Filter si aktivujte kliknutím na Prispôsobiť filtre -> Štát partnera.

Nový stĺpec v evidencii Fakturácia - Interné číslo prijatej faktúry

Viacero našich používateľov si eviduje vlastné interné čísla k prijatým faktúram. V rámci tejto možnosti sme sprístupnili aj nový stĺpec, v ktorom sa zobrazuje interné číslo prijatej faktúry.

Ak potrebujete vyhľadávať prijaté faktúry podľa interného čísla, je potrebné zadať číslo do fulltextového vyhľadávania vľavo hore. Zároveň pri práci s týmto údajom odporúčame, aby ste si zapli stĺpec Interné číslo prijatej faktúry.

Zvýraznenie dnešného dňa pri výbere dátumu v kalendári

Pri práci s kalendárom sme graficky zvýraznili aktuálny deň, v ktorom sa nachádzate. Pri výbere konkrétneho dátumu budete vždy vidieť aj zvýraznený aktuálny deň, čo vylepší prehľadnosť.

Jednoduchšie bezpečnostné potvrdenie prihlasovania z nového zariadenia

Emailová notifikácia o prihlásení sa z neznámeho zariadenia do FLOWii je už staršou bezpečnostnou funkciou. Vylepšili sme emailovú notifikáciu, v ktorej najnovšie uvidíte väčšie tlačidlo, pomocou ktorého viete ihneď potvrdiť, že ide o vaše zariadenie a zároveň, že si neprajete dostávať tieto upozornenia.

Jednoduchšie párovanie platieb 

Párovanie platieb v evidencii Financie je znovu o niečo jednoduchšie. Pri kliknutí na "spárovať s faktúrou" sa zobrazí zoznam neuhradených faktúr podľa zadanej sumy príjmu alebo výdavku. To znamená, že ak ste prijali alebo odoslali 120 EUR a kliknete na "spárovať s faktúrou", tak sa vám rovno zobrazia všetky neuhradené faktúry v hodnote 120 EUR.

O aktualizácii sa dozviete priamo z aplikácie

Informácie o aktualizáciách nájdete na našom webe v sekcii Novinky. K týmto informáciám sa po novom dostanete ihneď po zverejnení aktualizácie. Používateľovi vyskočí priamo vo FLOWii okienko o aktualizácii systému s prelinkom na aktuálny zoznam noviniek.

Prehľadnejší online manuál priamo v aplikácii

Pre ľahšiu prácu vo FLOWii sme do každej evidencie pridali nový online manuál. Tento pomocník zodpovedá všetky najčastejšie otázky našich zákazníkov. Napríklad v evidencii Financie nájdete pomocníka na témy prepojenia príjmov a výdavkov s bankou, fakturáciou, ako vytvoriť vzorové príjmy a podobne. Pomocník sa zobrazuje aj v nastaveniach jednotlivých evidencií.

Online manuál v evidencii

Online manuál v nastaveniach

API: Zapisovanie a editácia vlastných polí

Funkciu vlastných polí sme sprístupnili aj cez API. Prostredníctvom API je možné zapísať a zmeniť dáta vo vlastných poliach. Túto funkciu využijú najmä firmy, ktoré majú na FLOWii napojené svoje vlastné systémy.

API: Načítanie čísla úlohy

API dokumentáciu sme rozšírili aj o možnosť získania/načítania čísla úlohy.

Nastavenie meny podľa účtu pri párovaní platieb 

Ak prijímate platby alebo odosielate platby v inej ako tuzemskej mene, je potrebné, aby ste si nastavili menu k bankovému účtu a taktiež vyplniť číslo účtu, kód banky a IBAN. Následne sa vám budú automaticky párovať platby s faktúrami aj v iných menách.

Aktualizácia mobilnej aplikácie (iOS, Android)

Mobilná aplikácia (iOS, Android) prešla viacerými vylepšeniami.

  • Nové filtre v evidencii Úlohy, Udalosti, Partneri, Obchodné prípady a Zákazky
  • Oprava prekladov do CZ, EN a HU jazyka
  • Oprava chýb
  • Zrýchlenie načítavania dát v aplikácii

Súčasťou aktualizácie je aj oprava drobných chýb

  • Opravili sme preklady v maďarskom jazyku.
  • Zväčšovanie záložky Produkty na zákazke funguje aj po viacnásobnom otvorení.
  • Odstránili sme chybu, ktorá v niektorých prípadoch nedovoľovala párovať príjmy a výdavky podľa sumy.
  • Pri automatickom načítaní partnera z obchodného registra sme odstránili chybu, ktorá vznikala v prípade, ak sa v obchodnom registri nachádzal rovnaký obchodný názov firmy viackrát.

Za tím FLOWii Patrik Škulavík