Pri práci s úlohami sme rozšírili možnosti nastavenia prístupových práv. Od tejto chvíle je možné nastaviť, či používateľ môže vidieť/nevidieť záznamy ostatných ľudí. Ak ich vidí, môžete mu nastaviť, či môže ostatným používateľom úlohy pridávať, editovať a mazať. Taktiež je možné povoliť alebo naopak nepovoliť editáciu časových intervalov činností na úlohe. Napríklad, ak si neželáte, aby sa už odpracovaný čas na činnostiach v úlohe dodatočne editoval, alebo menil.

Nové nastavenie nájdete v evidencii používateľov. Konkrétne je potrebné kliknúť na Firma -> Používatelia -> otvoríte si používateľa -> Prístupové práva -> Úlohy.