Najnovšia aktualizácia prináša niekoľko úprav týkajúcich sa zmien sadzieb DPH.

V Českej republike budú od roku 2024 len dve sadzby DPH. Základná sadzba DPH zostane na úrovni 21%. Znížená sadzba bude po novom na úrovni 12%.

Vzhľadom na tieto zmeny sme vo FLOWii zapracovali nasledovné:

  • možnosť vytvoriť doklad s novými ako aj starými sadzbami DPH (týka sa ČR),
  • možnosť vytvoriť doklad s ľubovoľnou sadzbou DPH. Napríklad ak vystavujete faktúry v režime OSS a potrebujete uviesť sadzbu dane platnú v štáte spotreby (štát odberateľa),
  • vizuálne upozornenie na iné ako systémové sadzby DPH.

Vytvorenie dokladu s novými sadzbami DPH 

Používatelia FLOWii v Českej republike budú mať od 1.1.2024 zmenené sadzby DPH pri tvorbe dokladov (napr. faktúr, cenových ponúk, ...). Po novom budete môcť vystaviť doklad s novými sadzbami DPH. Konkrétne so sadzbou DPH 21% a 12%.

Ponechali sme aj možnosť vystaviť doklad so starými sadzbami DPH vo výške 15% a 10%. Tieto sadzby je potrebné manuálne vpísať do kolóky "DPH (%)".

Sadzbu DPH na doklade si zmeníte veľmi jednoducho. Postačuje kliknúť na kolónku "DPH (%)" a sadzbu vyberiete zo zoznamu alebo vpíšete sadzbu do kolónky manuálne.

Vytvorenie dokladu s ľubovoľnou sadzbou DPH

Potrebujete vystaviť faktúru so sadzbou DPH, ktorá je platná v štáte spotreby (odberateľa)? Pri vytváraní dokladu uveďte sadzbu dane platnú v štáte spotreby (odberateľa) podľa toho, aký typ tovaru alebo služby fakturujete.

Sadzby DPH v EÚ nájdete tu: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

Vizuálne upozornenie na iné ako systémové sadzby DPH

Pridávate k položkám inú ako systémovú sadzbu? FLOWii na to upozorní zvýraznením vlastnej sadzby oranžovou farbou.

Tip na záver - Aktualizácia cenníka tovarov a služieb

Používate evidenciu Tovary a služby? Ak potrebujete hromadne zmeniť sadzbu DPH na cenníkových položkách, odporúčame, aby ste si cenník tovarov a služieb vyexportovali do Excelu, následne upravili sadzby podľa potrieb a vykonali aktualizačný import.

Ďakujeme, že ste s nami! 🙂