Zlepšovanie používateľského zážitku pri používaní FLOWii je našou dlhodobou prioritou. Marcové novinky priniesli množstvo nových funkcií, ktoré prispejú k zlepšeniu používania a pomôžu pracovať s FLOWii presnejšie a rýchlejšie.

Vylepšenie notifikácií zasielaných na email

Využívate emailové notifikácie? Pri obdržaní notifikácie na Vašu emailovú adresu Vás FLOWii presmeruje do konkrétnej úlohy, obchodného prípadu a zákazky.

Aktivujte si zasielanie notifikácii na email

Notifikáciu obdržíte priamo do emailu

Kliknutím na aktívny link Vás FLOWii presmeruje priamo do úlohy, obchodného prípadu a zákazky.

Notifikácia na presiahnutý plánovaný čas na úlohe

Pracujete s úlohami vo FLOWii? Ak áno, určite viete, že v úlohách môžete nastaviť plánovaný čas realizácie úlohy a reálny čas strávený na úlohe, ktorý FLOWii dokáže merať automaticky. Čas sú peniaze a zrejme každý z nás chce pracovať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie. FLOWii Vás upozorní ak presiahnete plánovaný čas na úlohe. Vylepšenie uvítajú bežní používatelia, ale aj manažéri, ktorí budú upozornení, že ich zamestnanec strávil na úlohách viac času, ako sa predpokladalo.

Aktivujte si notifikáciu na presiahnutý predpokladaný čas na úlohách

Kópia a skrytá kópia pri odoslaní emailu z FLOWii

Odosielate a prijímate emaily pomocou FLOWii? Najnovšia aktualizácia prináša možnosť pridať adresáta do kópie a skrytej kópie.

Možnosť prepojiť eshop s FLOWii fakturáciou pomocou API

Máte vlastný eshop a potrebujete ho prepojiť s FLOWii fakturáciou? Žiadny problém. Pomocou API to je možné.

Zrýchlenie načítavania dát v evidencii Fakturácia, Úlohy a Financie

Pri práci s FLOWii by Vás nemalo nič zdržiavať. Práve preto sme sa zamerali na zrýchlenie načítavania dát aj v evidencii Fakturácia, Úlohy a Financie. Túto úpravu ocenia najmä zákazníci, ktorí majú vo FLOWii desiatky tisíc úloh, dokladov, príjmov a výdavkov.

Evidencia prijatého dobropisu

Evidujete si vo FLOWii prijaté faktúry? Z prijatej faktúry môžete vytvoriť prijatý dobropis jedným kliknutím.

Označte prijatú faktúru a vystavte jedným kliknutím prijatý dobropis

Prílohy k tovarom a službám

Rozšírili sme možnosť pridávania príloh k tovarom a službám. Prílohy môžete pridať klasicky na FLOWii úložisko alebo prostredníctvom online úložiska Microsoft OneDrive a Google Drive.

Výpočet predajnej ceny podľa zadanej marže

Máte pevne stanovenú maržu pri predaji tovarov a služieb? Pri zadaní marže Vám FLOWii automaticky vyráta predajnú cenu. Postačuje doplniť nákupnú cenu tovaru alebo služby a Vy si nemusíte manuálne prerátavať predajné ceny. Všetko pôjde automaticky a bez chýb.

Nastavenie dodávateľských firiem

Ste majiteľom viacerých firiem a potrebujete si nastaviť Vaše dodávateľské firmy vo FLOWii? Nové vylepšenie Vám určite pomôže. Vaše dodávateľské firmy si pohodlne nastavíte v nastaveniach. Ku každej dodávateľskej firme môžete okrem fakturačných údajov pridať logo, pečiatku, podpis a bankové účty.

Prehľadný report dochádzky zamestnancov do excelu

Dochádzkový systém vo FLOWii sme rozšírili o nový typ exportu, v ktorom sa Vám zobrazí dochádzka zamestnanca za každý jeden deň. Navyše sme do exportu pridali množstvo dôležitých ukazovateľov (fond pracovného času, saldo, práca cez víkendy a sviatky, nárok/čerpanie/zostatok dovolenky celkom).

Hromadná fakturácia zákaziek

Realizujete viacero zákaziek pre totožného odberateľa? Potrebujete tieto zákazky vyfakturovať hromadne? Vymysleli sme pre Vás pohodlný a rýchly spôsob. Postačuje si označiť zákazky, ktoré potrebujete vyfakturovať a kliknúť na „Vytvoriť faktúru“. Produkty zo zákaziek sa Vám prenesú do faktúry, predvyplní sa oberateľ ako aj výsledná fakturovaná suma.

Nový typ dokumentu vo FLOWii – Žiadosť o cenovú ponuku

Vo FLOWii je možné vytvoriť nový typ dokumentu – Žiadosť o cenovú ponuku. Množstvo firiem využívajúcich FLOWii vystavuje vydané objednávky, ktoré zasiela dodávateľom. Pred samotnou objednávkov tovarov a služieb sa častokrát žiada cenová ponuka. Ak cenovú ponuku akceptujete, môžete tovary a služby objednať prostredníctvom vydanej objednávky.

Google Drive

Pracujete vo vašej firme s množstvom príloh? Ak áno, určite váš táto novinka zaujme. FLOWii si odteraz môžete prepojiť s úložiskom Google Drive. V praxi to bude znamenať, že sa vám všetky prílohy budú naďalej zobrazovať vo FLOWii a môžete s nimi plnohodnotne pracovať, ale uložené budú na úložisku Google Drive. Výhod to má pre vás niekoľko. Nemusíte platiť za úložisko vo FLOWii. V prípade ak sa rozhodnete v budúcnosti prestať pracovať s FLOWii, vaše prílohy budú na úložisku Google Drive a budú plnohodnotne k dispozícii.

Mobilná aplikácia FLOWii

Prvá verzia mobilnej aplikácie FLOWii na Android a iOS je dispozícii. Stiahnuť si ju môžete prostredníctvom Google play a AppStore. Mobilná aplikácia obsahuje základnú evidenciu Partnerov, Úlohy, Udalosti a Nástenku. Intenzívne pracujeme na ďalších vylepšeniach aktuálne zverejnenej mobilnej aplikácie a súčasne pracujeme na nových moduloch, ktoré budú jej súčasťou – Obchodné prípady, Zákazky, Kalendár.

Nastavenie vlastnej dodávateľskej firmy na zákazke

Máte vo FLOWii nastavených viacero Vašich dodávateľských firiem? Pri vytváraní novej zákazky si môžete vybrať dodávateľskú firmu, z ktorej budete vystavovať doklady. Vďaka tomuto vylepšeniu sa obmedzia chyby pri výbere dodávateľa počas vystavovania dokladov. Navyše priamo v zákazke uvidíte, z ktorej dodávateľskej firmy fakturujete za tovar a služby.

Veríme, že Vás novinky vo FLOWii potešili 🙂