Prepojenie FLOWii s vlastným FTP serverom

Odteraz si môžete vybrať kam sa majú ukladať prílohy a iné súbory pridávané do FLOWii. Súbory môžu byť ukladané naďalej na serveroch FLOWii, alebo môžu byť uložené na vašom FTP serveri.

Výhody FLOWii úložiska

  • Súbory máte uložené vo FLOWii a nemáte žiadne výdavky spojené so zriadením a správou FTP servera.
  • Platíte len za dátový priestor, ktorý potrebujete využívať.

Výhody vlastného FTP servera

  • Žiadne paušálne výdavky za dátový priestor vo FLOWii.
  • Výška dátového priestoru závisí od vás, resp. od toho aký FTP server si zakúpite.
  • Súbory (obrázky, videá, dokumenty) sa naďalej zobrazujú vo FLOWii. Uložené sú na vašom FTP serveri.

Evidencia nefakturovaného príjmu na zákazke

Viacero firiem vo FLOWii potrebovalo evidovať v zákazkách aj taký typ príjmu, na ktorý sa nevzťahuje žiadna faktúra. Sú to napríklad zákazníci, ktorí vám uhradia zákazku v hotovosti (cez pokladňu). Takýto príjem môžete zaevidovať priamo v zákazke na karte “Financie”. Pri zaevidovaní príjmu je potrebné zaznačiť “Evidovať ako nefakturovanú úhradu za zákazku”. Príjem zníži celkovú sumu za zákazku, ktorú treba vyfakturovať. Takéto zákazky sa vám už nebudú zobrazovať ako “dokočené, treba vyfakturovať”, pretože boli zo strany zákazníka uhradené.

Kategórie a podkategórie v dokladoch

Pre lepšiu prehľadnosť pri práci s dokladmi (vydané faktúry, prijaté faktúry, cenové ponuky, objednávky) sme zapracovali možnosť vytvárania kategórií a podkategórií v dokladoch. Nové kategórie a podkategórie si môžete vytvoriť priamo v dokladoch alebo v nastaveniach.

Prijaté faktúry si tak viete rozdeliť napríklad do kategórie: reklama, internet, PHM, výpočtová technika a podobne.

Nové prístupové právo

Používateľovi môžete zakázať v prístupových právach možnosť výberu z predvolených bankových účtov. Toto prístupové právo odporúčame využiť najmä firmám, ktoré majú viacero bankových účtov. Taktiež firmám, ktoré vo FLOWii vystavujú doklady z viacerých dodávateľských firiem. Zamestnanec, ktorý vystavuje doklady nemá možnosť meniť bankové účty a nedôjde tak k úhrade dokladu na nesprávny bankový účet.