V máji sme pre vás pripravili ďalšie vylepšenia. Okrem nových funkcií sme sa venovali aj optimalizáciam, ktoré zrýchlia načítavanie dát v jednotlivých evidenciách.

Rozsiahlejšie možnosti ukladania príloh vo FLOWii

Ďalšou z možností ako prikladať a zobrazovať prílohy vo FLOWii je vytvorenie odkazu na súbor uložený na lokálnom alebo sieťovom disku vo formáte file:///

Jednoducho povedané, súbory môžu byť uložené vo vašom počítači, ale otvoriť a stiahnuť ich budete mocť priamo vo FLOWii. Postačuje skopírovať cestu k súboru a vložiť ju do FLOWii. Kompletný návod aj s obrázkami nájdete tu: Lokálne úložisko.

Pre lepší prehľad o možnostiach práce s prílohami vo FLOWii sme pre vás pripravili jednoduchý manuál: Prílohy a dokumenty. Prílohy môžete ukladať na náš server, integrovať Google Drive, Microsoft OneDrive, FTP server, alebo využiť najnovšiu funkciu lokálneho úložiska.

Import údajov s možnosťou priradenia na stredisko

Importujete údaje do FLOWii a využívate strediská? Nový import zvládne importovať udalosti a doklady (faktúry, objednávky, ponuky, ...) s možnosťou priradenia na stredisko. Postačuje si stiahnuť, vyplniť a importovať našu importovaciu šablónu.

Nové možnosti filtrovania podľa dátumu editácie záznamu

V evidenci Partneri, Úlohy, Obchodné prípady, Zákazky, Fakturácia, Financie sme pridali nový filter Datum editácie. To znamená, že si môžete zobraziť záznamy podľa dátumu, kedy boli naposledy záznamy zmenené. Napríklad si môžete zobraziť všetky obchodné prípady, v ktorých bola vykonaná akákoľvek zmena za posledný mesiac.

Filtrovanie je zapracované aj v našej API dokumentácii.

Rýchlejšia práca s emailingom

Ak využívate odosielanie a prijímanie emailov vo FLOWii, tak vás určite poteší rýchlejšie načítavanie prijatých, odoslaných a zmazaných emailov. Je jedno, či máte vo FLOWii 1 alebo 100 000 tisíc emailov, načítavanie vďaka najnovšej aktualizácii ide skutočne rýchlo. Taktiež sme zrýchlili hromadné vymazávanie emailov z koša.

Rýchlejšia práca so skladom vrátane nového stĺpca

Ak máte vo FLOWii tisícky skladových dokladov, odporúčame zobraziť len tie stĺpce, ktoré sú pre vás dôležité. V evidencii sklad sme pridali aj možnosť zobrazenia nového stĺpca, v ktorom sa zobrazuje názov zákazky, s ktorou je skladový doklad (príjemka, výdajka) spárovaný.