Májové novinky priniesli niekoľko vylepšení, ktoré Vám pomôžu zjednodušiť prácu s dochádzkou zamestnancou, úlohami a fakturáciou.

Hromadné pridanie vzovorých úloh na zákazke

Pracujete so zákazkami a máte vo FLOWii vytvorené vzorové úlohy? V zákazkách môžete pridať vzorové úlohy jednotlivo alebo hromadne. Táto možnosť Vám urýchli prácu s FLOWii. Postačuje si vybrať vzorové úlohy a kliknúť na možnosť „Pridať hromadne“.

Možnosť zaevidovania dochádzky zamestnanca len z konkrétnej IP adresy

Chcete aby si Vaši zamestnanci dokázali zaevidovať dochádzku len z jedného miesta? Napríklad z kancelárie? Vďaka nastaveniu povolených IP adries je to možné. V nastaveniach FLOWii si pridáte Vašu povolenú IP adresu. Vo FLOWii sa vytvorí len taký záznam, ktorý bol pridaný z povolenej IP adresy.

Export dochádzky zamestnancov do excelu prepojený s úlohami

Export dochádzky zamestnancov do exelu sme rozšírili o nové užitočné informácie. Prvý príchod, posledný odchod a skutočne odpracovaný čas na úlohách v konkrétnom dni. Vďaka novému exportu ľahko zistíte koľko hodín zamestnanec odpracoval podľa zaevidovanej dochádzky a zároveň koľko hodín odpracoval na jemu pridelených úlohách. Môže sa totiž stať, že zamestnanec bol v práci 8 hodín a na úlohách pracoval len 5 hodín. Nový export dochádzky je veľmi prehľadný a navyše Vám pomôže zmerať efektivitu zamestnanca.

Nastavenie fixného variabilného symbolu

Máte partnerov, ktorým každý mesiac poskytujete služby? Vo FLOWii si môžete ku konkrétnemu partnerovi nastaviť fixný variabilný symbol, ktorý sa bude zobrazovať na faktúre. Váš partner si môže pri úhrade služieb nastaviť trvalý príkaz s uvedeným variabilným symbolom. Variabilný symbol sa mu totiž nezmení a Vy jeho platby vždy jednoducho spárujete s faktúrou. Fixný variabilný symbol využíjú najmä takí používatelia FLOWii, ktorí fakturujú rovnaké služby, rovnakým zákazníkom na pravidelnej báze. Fixný variabilný symbol môžete použiť aj pri splátkovom kalendári a leasingovej zmluve.

Nové prístupové právo v úlohách

Práca s úlohami vo FLOWii je vďaka novému prístupovému právu jednoduchšia a zároveň bezpečnejšia. Používateľovi dokážete nastaviť zobrazenie úloh podľa Vašich potrieb. Používateľ môže vidieť všetky úlohy, alebo len tie, v ktorých má pridelenú činnosť.

Nové nastavenia vzhľadu dokladov

Radi by ste si upravili vzhľad dokladov? Nové nastavenie umožňuje upravovať hlavičku a pätičku dokladu (cenová ponuka, faktúra, dodací listí, objednávka).  Do hlavičky a pätičky si môžete vložiť vlastnú grafiku a tým sa odlíšiť od konkurencie. Táto možnosť bude sprístupnená v nasledujúcich dňoch.

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach

  • Možnosť zaevidovať plánovanú absenciu cez dochádzkový terminál v tablete.
  • Automatická fakturácia.
  • Rozšírenie prístupových práv vo fakturácii.
  • Nastavenia číselných radov ku konkrétnej dodávateľskej firme.
  • Možnosť filtrovania voliteľných polí v partneroch a možnosť zobrazenia voliteľných polí ako stĺpcov v partneroch.
  • Možnosť vytlačiť zákazku vrátane úloh a udalostí.
  • Nové možnosti filtrovania vo fakturácii.
  • Možnosť prideliť tovar a službu k činnosti na úlohe.
  • Iné drobné úpravy.

Veríme, že Vás novinky potešili. Zároveň chceme poďakovať našim zákazníkom, že sa aktívne zapájajú do vývoja FLOWii a pomáhajú nám svojimi skúsenosťami vylepšovať používateľské rozhranie 🙂