Čas k termínu úlohy a k termínu činnosti na úlohe

Plánujete úlohy sebe alebo aj kolegom? K úlohe môžete vybrať okrem termínu už aj čas. Túto funkciu sme pridali aj k činnostiam na úlohe. To znamená, že ak na úlohe pracujú viacerí ľudia, každý z nich si môže k činnosti vybrať okrem termínu aj konkrétny čas.

Termín a čas na úlohe, alebo na činnosti na úlohe sa prenáša do Google kalendára. Samozrejme za podmienky, že máte FLOWii prepojené s Google kalendárom.

Náhľad č. 1 - zobrazenie termínu a času na nástenke

Náhľad č. 2 - zobrazenie termínu a času na úlohe

Náhľad č. 3 - zobrazenie termínu a času činností na úlohe

Rozšírenie API o export stavu na sklade do formátu XML 

Máte prepojené FLOWii s eshopom alebo iným online nástrojom? Prostredníctvom API je možné vytvoriť export stavu skladu do formátu XML.