Správy v Zákazkách

Zákazky sme vylepšili o možnosť zasielania správ medzi jednotlivými používateľmi. Množstvo z vás takúto výmenu správ pozná pod pojmom „chat“. V praxi to znamená, že v každej zákazke pribudla nová záložka s názvom „správy“. Priamo v tejto záložke môžete vytvárať akékoľvek správy, poznámky, pripomienky či upozornenia adresované konkrétnym kolegom. V správe môžete označiť jedného ako aj viacerých kolegov.

Označiť používateľa v texte môžete pomocou ikonky "+" vpravo alebo jednoducho napíšte do textu zavináč "@" a zobrazí sa vám zoznam aktívnych používateľov.

Notifikácia na novú komunikáciu v zákazke

Pred samotným začatím používania správ v zákazke odporúčame aby ste si nastavili notifikácie. Notifikácia na novú správu v zákazke vám príde vždy, keď vás niekto v správe označí.

Správy v Úlohách

Správy v úlohách ste doteraz mohli používať prostredníctvom záložky „komunikácia“ v úlohe. Aktuálne sa záložka „komunikácia“ premenovala na záložku s názvom „správy“. Rovnako ako v zákazkách môžete odteraz aj v úlohách „četovať“ so svojimi kolegami. Môžete pridať dôležitý odkaz, pripomienku či upozornenie a informovať o tom kolegu prostredníctvom krátkej správy.

Notifikácia na novú komunikáciu v správe

Pred samotným začatím používania správ v úlohách odporúčame aby ste si nastavili notifikácie. Notifikácia na novú správu v úlohe vám príde vždy, keď vás niekto v správe označí.

Notifikácia na prijatý e-mail

Používate odosielanie a prijímanie emailov priamo vo FLOWii? Odteraz si môžete nastaviť notifikáciu na prijatý email. Ušetríte si tak čas refreshovaním stránky, či klikaním na kartu „Emailing“.

Vylepšená synchronizácia dát v zákazkách a úlohách

Vylepšená synchronizácia dát sa týka najmä takých firiem, ktoré majú vo FLOWii viacero používateľov. Pre lepšie pochopenie si uvedieme krátky príklad.

Predstavte si, že máte vo FLOWii založenú zákazku. Túto konkrétnu zákazku si v rovnakom čase naraz otvorí 5 používateľov. Prvý používateľ pridá prílohu, druhý používateľ zmení popis zákazky a pridá úlohu, tretí používateľ zmení stav zákazky, atď atď. V rovnakom čase na rôznych počítačoch sa zmenia v jednej a tej istej zákazke rôzne dáta. V minulosti v takýchto prípadoch mohlo dôjsť k nesprávnosti zapísania údajov. Aktuálne vás FLOWii upozorní, ak niekto v tom istom zázname (zákazke, úlohe) vykonal zmenu v tom istom čase ako vy. Nepríde tak ku nekorektnému uloženiu dát. Takéto prípady sa vyskytovali veľmi ojedinele a len vo firmách s viac ako 50 používateľmi.

Interná poznámka k produktom v zákazke

V zákazkách na záložke „produkty“ si ku každému produktu môžete pridať vlastnú internú poznámku. Interná poznámka slúži ako dodatočná informáciu k produktu. Napríklad: „tento produkt nemáme na sklade“ alebo „produkt je ešte vo výrobe“ a pod. Interná poznámka sa neprenesie do dokladu (cenová ponuka, faktúra, dodací list).

Manuálne odhlásenie a prihlásenie kontaktnej osoby z odberu noviniek

Pri kontaktných osobách v partneroch pribudla možnosť prihlásiť/odhlásiť kontaktnú osobu k odberu newsletteru. V prípade, že sa kontaktná osoba náhodne odhlási z vašim kampaní, môžete ju manuálne prihlásiť.