Počas horúcich letných dní sme tvrdo pracovali aby sme Vám priniesli nové vylepšenia. FLOWii si odteraz budete môcť vo väčšej miere prispôsobiť Vašim potrebám vďaka novým možnostiam voliteľných polí. Zároveň sme opäť zrýchlili načítavanie dát, pridali nové funkcie v dochádzkovom systéme, zákazkách, úlohách, vo fakturácii a financiách.

Voliteľné polia vo FLOWii

Voliteľné polia môžete využiť v prípade, ak potrebujete vo FLOWii evidovať čokoľvek na čo nie je vo FLOWii vytvorené pole. Jednoducho si vlastné pole navrhnete, vyberiete si formát, názov a evidenciu, v ktorej sa má vytvoriť (partneri, úlohy, obchodné prípady, zákazky). Na záver tohto kroku si zvolíte, či chcete voliteľné pole zobraziť v exportoch, stĺpcoch a filtroch. FLOWii sa týmto pre Vás stane oveľa flexibilnejšie, pretože si ho môžete nastaviť podľa vlastných predstáv.

Potrebujete si napríklad v evidencii zákaziek vytvoriť voliteľné pole webová adresa? Žiadny problém.

Postup nastavenia voliteľného pola

1. Otvorte si nastavenia – Rozšírenia – Vlastné polia – Pridajte prvé vlastné pole.

2. Vyberte si modul, v ktorom sa má voliteľné pole zobraziť. Následne typ, názov, skupinu a na záver označte, či chcete aby bolo voliteľné pole povinné, zobrazilo sa v stĺpci, filtroch a XLS exporte.

3. V uvedenom príklade sme vytvorili voliteľné polia v zákazkách. Zobrazujú sa na záložke „Detail“.

4. Vytvorené voliteľné polia sa zobrazujú v stĺpcoch, ktoré si môžete pridať, skryť alebo presúvať. Taktiež je možné na základe vytvorených voliteľných polí filtrovať v ľavej časti obrazovky.

Vlastné stavy zákaziek

Každá firma ako aj tá Vaša je jedinečná. Najnovšie vylepšenie pri práci so zákazkami vo FLOWii Vám poskytuje viac možností pri nastavení vlastných stavov k zákazkám.  Môžete si jednoducho pridať nový stav, ikonu aj farbu. Taktiež podľa vytvorených stavov k zákazkám dokážete jednoducho zákazky filtrovať.

Postup nastavenia vlastného stavu k zákazkám

1. Otvorte si nastavenia – Zákazky – Stavy zákaziek – Pridajte nový stav a uložte zmeny.

2. Pri vytvorení/úprave zákazky vyberte vlastný stav zákazky.

Nastavenie minimálneho trvania obedovej prestávky

Potrebujete zamestnancom nastaviť minimálne trvanie obedovej prestávky? Odteraz to je možné. Ak má zamestnanec povinnú 30 min., 45 min., 60 min. obedovú prestávku a vráti sa z nej skôr, tak mu FLOWii obedovú prestávku zaokrúhli podľa Vášho nastavenia.

Postup nastavenia minimálneho trvania obedovej prestávky

1. Otvorte si kartu Firma – Používatelia – Editácia používateľa – Pracovné – Editácia úväzku – Minimálna obedná prestávka.

Vyhľadávanie partnerov v SK a CZ registroch

Rozšírili sme možnosti vyhľadávania partnerov vo FLOWii. Pri zadaní začiatočných písmen názvu partnera vyhľadáva FLOWii v SK a CZ registroch. Pri názve partnera sa Vám zobrazí vlajka, ktorá Vás upozorní, v akom štáte je firma založená.

Tituly pri kontaktných osobách

Ku každej kontaktnej osobe môžete pridať titul pred/za meno. Jednoduché vylepšenie, ktoré Vám pomôže pri oslovovaní kontaktných osôb.

Sledovanie zmien v evidenciách

V každej evidencii (dochádzka, úlohy, fakturácia, …) sme pridali nový stĺpec „Upravil“ a „Dátum editácie“. Tieto stĺpce slúžia na sledovanie posledných zmien súvisiacich s konkrétnym záznamom. Viete si napríklad pozrieť kto a kedy naposledy upravil úlohu, partnera, obchodný prípad a zákazku. Stĺpce si môžete jednoducho pridať pomocou znamienka „+“ v pravom hornom rohu.

Nový filter vo financiách

V evidencii Príjmy a výdavky vznikol nový filter pomocou ktorého si viete zobraziť pridelené a nepridelené príjmy a výdavky na zákazky.

Rozšírenie exportu dochádzky zamestnancov do PDF

Pri exporte dochádzky zamestnancov do PDF sa zobrazí aj čas, ktorý strávil zamestnanec na obede.

Zobrazenie čísla a názvu zákazky na dodacom liste

Vytvárate dodacie listy priamo zo zákaziek, alebo si dodacie listy zaraďujete k jednotlivým zákazkám pre lepšiu prehľadnosť? Pri exporte dodacieho listu do PDF sa Vám zobrazí aj informácia s číslom a názvom zákazky.

Rozšírenie sumáru v zákazkách

Sumár v zákazkách sme rozšírili o zobrazenie hodnoty prijatých objednávok bez DPH.
Hodnotu prijatých objednávok bez DPH si môžete zobraziť aj v stĺpci.

Vlastné číselné rady k dodávateľským firmám

Ste majiteľom viacerých firiem a fakturujete s FLOWii? Ku každej dodávateľskej firme si môžete nastaviť vlastný číselný rad. Navyše si číselné rady môžete nastaviť ku každému typu dokladu (cenová ponuka, faktúra, dodací list, …).

Postup nastavenia vlastných číselných radov

1. Otvorte Nastavenia – Fakturácia – Číselné rady.

Zrýchlenie načítavania dát

Našim dlhodobým cieľom je zrýchľovanie načítavania dát vo FLOWii. Preto sme vrámci tejto aktualizácie optimalizovali „kódy FLOWii“, aby sa Vám dáta načítavali ešte rýchlejšie bez ohľadu na ich množstvo.

Plánované absencie cez dochádzkový terminál v tablete

Dochádzkový terminál v tablete sme rozšírili o možnosť evidencie plánovaných absencií. Plánujete odísť na dovolenku? Cez dochádzkový terminál si naplánujete dovolenku rýchlo a jednoducho. V nastaveniach dochádzkového terminálu si môžete navyše vypnúť zobrazenie celkového salda zamestnanca.

Rozšírené možnosti importu príjmov a výdavkov

Nový import príjmov a výdavkov povoľuje zadávanie celkovej sumy bez DPH, ku ktorej postačuje určiť výšku DPH. FLOWii celkovú cenu s DPH automaticky pri importe dopočíta.

Pridelenie tovaru alebo služby k úlohe alebo k činnosti na úlohe

Vystavujete vo FLOWii faktúry a zároveň pracujete s úlohami? Ak áno, k úlohe alebo k činnostiam na úlohe môžete priradiť tovar alebo službu z cenníka. Navyše sme pre Vás pripravili nový typ exportu, v ktorom si môžete pozrieť nielen všetky odpracované úlohy konkrétneho zamestnanca, ale aj zoznam tovarov a služieb, ktoré boli pridelené k jednotlivým úlohám tohto zamestnanca.

Postup pridelenia tovaru a služby k úlohe

1. Otvorte si Úlohu – Ostatné – Položka – vyberte položku z tovarov a služieb.

2. Pracuje na úlohe viac zodpovedných? Žiadny problém. Položku je možné priradiť ku každej činnosti na úlohe.

3. Pri exporte zobrazených úloh je potrebné kliknúť na Export – Zoznam činností.

Júlová aktualizácia so sebou priniesla až 15 vylepšení. Nezabudnite si prečítať o našich predošlých aktualizáciách vo FLOWii v sekcii – Novinky vo FLOWii.

Ďakujeme za Vašu dôveru 🙂

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.