Jar je ročné obdobie, v ktorom sa príroda prebúdza a obdarúva nás novými farbami v podobe kvitnúcich stromov a kvetov. A viete čo má jar a FLOWii spoločné? Nové a príjemné farby 🙂

Nový dizajn

Zmenou dizajnu FLOWii omladlo o niekoľko rokov. Čo všetko vám nový dizajn prináša? Sú to najmä príjemné a pozitívne farby, modernejší font písma a nové ikony. Nový dizajn si môžete nastaviť podľa vlastných predstáv v nastaveniach FLOWii.

Nové prístupové právo v zákazkách

V zákazkách pribudlo nové prístupové právo. Používateľovi môžete nastaviť viditeľnosť len tých zákaziek, v ktorých je zodpovedný.

Nové prístupové právo vo financiách

Vo financiách pribudlo nové prístupové právo. Používateľovi môžete nastaviť viditeľnosť len takých príjmov a výdavkov, ktoré sú pridelené na zákazky. Používateľ tak neudiví všetky príjmy a výdavky týkajúce sa vašej spoločnosti. Uvidí len príjmy a výdavky v zákazkách, v ktorých je zodpovedný alebo vo všetkých zákazkách. Ak napríklad vytvoríte výdavok „mzda“ a nepridelíte ho na žiadnu zákazku, tak ho takýto výdavok používateľ vôbec neuvidí.

Zrýchlenie načítavania údajov

Zrýchlili sme načítavanie dát vo FLOWii. Konkrétne sa jedná o načítavanie dát v sekcii partneri, obchodné prípady a zákazky.

Zároveň by sme našim používateľom odporučili používať internetový prehliadač Mozilla Firefox. Aktuálne je to najrýchlejší internetový prehliadač.

Import dokladov

V sekcii fakturácia sme doplnili možnosť importovania dokladov do FLOWii. Potrebujete si naimportovať cenové ponuky, faktúry a objednávky? Odteraz to bude možné.

Rozšírené možnosti vyhľadávania položiek pri vystavovaní dokladov

Pri vystavení dokladu (objednávka, cenová ponuka, faktúra, …) môžete odteraz vyhľadávať cenníkové položky podľa čísla.

Rozšírený import cenníkových položiek

Pri importe nových cenníkových položiek z excelu pribudla možnosť výberu kategórie, podkategórie a výrobcu.

Nastavenie bankového účtu pri dodávateľských firmách

Vystavujete vo FLOWii doklady a máte viacero dodávateľských firiem? Odteraz si budete môcť nastaviť ku každej dodávateľskej firme iný bankový účet. Vo vašich nastaveniach si pridáte všetky bankové účty a pri vystavení dokladu (faktúra, cenová ponuka, ...) vyberiete bankový účet konkrétnej dodávateľskej firmy.