V prvom rade by sme veľmi radi zaželali všetkým zákazníkom FLOWii šťastný nový rok. Nech vás sprevádza pevné zdravie, pohoda a pracovné úspechy!

Práve vy nás motivujete sa neustále zlepšovať a zároveň inovovať FLOWii. Za to vám všetkým zo srdca ďakujeme.

Ná záver roka 2016 sme zverejnili aktualizáciu a nové funkcionality môžete využívať už dnes. Novinky sú nasledovné:

Evidencia fyzických osôb ako klientov + hlavná kontaktná osoba partnera hneď na prvej karte

Ak medzi vašich zákazníkov nepatria len firmy, ale aj fyzické osoby, tak vás aktuálna novinka poteší. Vo FLOWii môžete evidovať a zároveň vytvárať databázu fyzických osôb ako klientov. Zároveň sme zjednodušili pridávanie hlavnej kontaktnej osoby k partnerovi. Samozrejmosťou je aj vytváranie dokladov, obchodných prípadov a zákaziek k fyzickým osobám.

Evidencia fyzických osôb ako klientov


Dochádzkový terminál prístupný aj offline

Využívate dochádzkový terminál FLOWii? Už sa nemusíte báť slabého signálu, alebo úplného výpadku internetového pripojenia, ktorý môže mať za následok nutnosť dodatočného zapisovania informácii o dochádzke zamestnancov. Dochádzkový terminál funguje už aj offline. Pre využitie offline dochádzkového terminálu je potrebné si najprv vymazať aplikáciu a následne nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie dochádzkového terminálu.


Zobrazenie Obchodného prípadu a Zákazky priamo v zozname úloh na nástenke

Pre lepšiu prehľadnosť sme rozšírili nástenku vo FLOWii. Na nástenke sa zobrazuje názov Obchodného prípadu a Zákazky.

Zobrazenie Obchodného prípadu a Zákazky priamo v zozname úloh


Stavy cenovej ponuky a prijatých objednávok

Zlepšili sme prácu s cenovými ponukami a prijatými objednávkami. K cenovým ponukám a prijatým objednávkam máte možnosť evidovať aktuálny stav: čaká na schválenie, schválená, zamietnutá. Stavy cenových ponúk a prijatých objednávok si môžete vo Fakturácii jednoducho vyfiltrovať a mať tak lepší prehľad.

Stavy cenovej ponuky a prijatých objednávok


Zaevidovanie záväzku (plánovaného výdavku)

Pridali sme možnosť evidencie výdavku (prijatá faktúra, nájom, a pod.), ktorý ešte nie je uhradený, je teda len plánovaný. Vďaka tejto funkcii, budete mať vždy prehľad o budúcich výdavkoch a môžete efektívnejšie plánovať cashflow vášho podniku.

Zaevidovanie záväzku (plánovaného výdavku)


Nové prístupové právo - schovanie dohodnutej ceny na zákazke

Pridali sme možnosť schovania dohodnutej ceny na zákazke. Funkciu využívajú najmä majitelia, alebo riaditelia firiem, kedy cena zákazky má byť pred zamestnancom, alebo zodpovedným pracovníkom skrytá.

Nové prístupové právo - schovanie dohodnutej ceny na zákazke