Prinášame vám tri novinky. Prvá z nich je hromadná úhrada vybraných faktúr, ktorá dokáže zrýchliť prácu s úhradami. Druhé vylepšenie súvisí s možnosťou zväčšovať a zmenšovať záložku produktov na obchodnom prípade a zákazke. Posledné vylepšenie vám pomôže sprehľadniť termíny zákaziek.

Hromadná úhrada faktúr

Pridávanie úhrad k dokladom bolo doteraz možné len jednotlivo ku konkrétnej faktúre. Pomocou nového vylepšenia môžete po novom vyfiltrovať, alebo označiť konkrétne vydané faktúry, prijaté faktúry a následne prostredníctvom funkcie Pridať úhradu zaevidovať úhrady k dokladom hromadne.

Prispôsobenie veľkosti záložky produktov

K obchodným prípadom a zákazkám si môžete pridávať produkty a služby, ktoré budete zákazníkovi predávať alebo poskytovať. Ak je produktov viac, môžete si záložku zväčšiť, roztiahnuť podľa vašich potrieb.

Nový stĺpec v evidencii zákaziek 

V evidencii zákazky vznikol nový stĺpec, vďaka ktorému zistíte koľko pracovných dní ešte máte aby ste stihli zákazku dokončiť do termínu. Odporúčame zapnúť dva stĺpce Do termínu / Po termíne a Do termínu / Po termíne (pracovné dni). Sĺpec si zapnete kliknutím na ikonku "+" v pravom hornom rohu evidencie zákazky.