Počas januára a februára sme zapracovali novinky, ktoré vám sprehľadnia vaše podnikanie a prácu vo FLOWii. Poďme si ich spoločne prejsť.

Viacero zodpovedných na zákazke

Prvou novinkou je možnosť pridávania viacerých zodpovedných osôb k zákazke. Zákazku môžete založiť bez zodpovednej osoby, s jednou zodpovednou osobou, alebo s viacerými zodpovednými osobami.

Súčasťou tejto novinky sú aj nové prístupové práva k zákazkám. Ak má používateľ prístup len k zákazkám, v ktorých je zodpovedný, vždy uvidí len tie zákazky, ktoré:

  • nemajú prideleného zodpovedného,
  • je jediným zodpovedným za zákazku,
  • je jedným zo zodpovedných za zákazku.

Viacero zodpovedných na obchodnom prípade

Ďalšou novinkou je možnosť pridať viacerých zodpovedných k obchodnému prípadu. Obchodný prípad môžete založiť bez zodpovednej osoby, s jednou zodpovednou osobou, alebo s viacerými zodpovednými osobami.

Súčasťou tejto novinky sú aj prístupové práva k obchodným prípadom. Ak má používateľ prístup len k obchodným prípadom, v ktorých je zodpovedný, vždy uvidí len tie obchodné prípady, ktoré:

  • nemajú prideleného zodpovedného,
  • je zodpovedný za obchodný prípad,
  • je jedným zo zodpovedných za obchodný prípad.

Nové filtre v partneroch

Evidencia Partneri ponúka dva nové filtre. Partnerov môžete filtrovať podľa dátumu prijatia zákazky a podľa dátumu založenia obchodného prípadu.

Nový stĺpec v exporte úloh

Export úloh do Excelu sme rozšírili o nový stĺpec, v ktorom sa zobrazuje číslo zákazky. Ak je úloha prepojená so zákazkou, tak sa vám v tomto stĺpci zobrazí aj číslo zákazky.

Aktualizácia API dokumentácie

API dokumentáciu sme rozšírili o možnosť vytvorenia obchodného prípadu s viacerými zodpovednými.

QR kód – splatnosť podľa aktuálneho dátumu úhrady

Vystavujete faktúry, v ktorých je zobrazený QR kód? Po nascanovaní QR kódu do internet bankingu sa splatnosť nastaví podľa aktuálneho dátumu.

Notifikácia na plánovanú absenciu

Notifikáciu na plánované absencie si môže aktivovať každý používateľ, ktorý má možnosť vidieť dochádzku všetkých používateľov. Doteraz si tieto notifikácie mohol aktivovať len administrátor.

Podkategórie príjmov a výdavkov

Evidenciu Financie sme rozšírili o možnosť vytvárania podkategórií k príjmom a výdavkom. Taktiež je možné podkategórie filtrovať, zobrazovať v stĺpcoch, grafoch a aj exportovať do excelu.

Nastavenie kategórie a podkategórie vo financiách

Filter na podkategórie, výber podkategórie pri vytvorení príjmu/výdavku a zobrazenie stĺpca podkategória

Hromadná zmena realizátora v úlohách

Nepracuje u vás už zamestnanec alebo potrebujete z akéhokoľvek dôvodu hromadne zmeniť realizátora v existujúcich úlohách? Nová funkcia hromadnej zmeny realizátora vám určite pomôže. Postačuje si zobraziť úlohy, v ktorých chcete zmeniť realizátora a kliknutím na funkciu hromadnej zmeny ho jednoducho zmeníte.

Povolenie odosielania emailov z adries gmail

Povolili sme možnosť odoslať email z FLOWii ak používate službu gmail.

Emaily odosielané prostredníctvom emailových adries verejných poskytovateľov emailových služieb (napr. gmail.com) mávajú spravidla nižšiu doručiteľnosť a často bývajú považované za SPAM.

Pokiaľ je to možné, odporúčame použiť emailovú adresu patriacu doméne, ktorej ste vlastníkom a ktorú je možné pred odoslaním overiť. Návod na overenie domény nájdete tu: Nastavenie DNS záznamov.

Export zákaziek do excelu rozšírený o stĺpec obchodná prirážka

Export zákaziek do Excelu sme doplnili o dva nové stlĺpce, v ktorých sa vám zobrazí obchodná prirážka (%), obchodná prirážka (EUR/CZK).

Úvodný a záverečný text na tabletoch

Rozšírili sme zobrazenie úvodných a záverečných textov v dokladoch (faktúry, cenové ponuky, objednávky, ...) pri používaní FLOWii cez tablet. Vďaka tejto funkcii uvidíte viac informácií zapísaných v úvodných a záverečných textoch. Pri tabletoch totiž nefungovala funkcia skrolovania textu a vždy ste mohli vidieť len jeden riadok, čo mohlo byť nepraktické.

Fulltextové vyhľadávanie v evidenciách

Upravili sme fulltextové vyhľadávanie v evidenciách Zákazky, Obchodné prípady, Financie, Úlohy a Udalosti. Ak napríklad vyhľadávate partnera, je potrebné použiť filter "Partner" a doň vložiť kľúčové slovo alebo celý názov partnera. Táto úprava bola nevyhnutná najmä z dôvodu zrýchlenia načítavania dát a optimalizácie systému. Výsledkom tejto úpravy je rýchlejšie fulltextové vyhľadávanie dát vo FLOWii.

Súčasťou aktualizácie boli aj opravy drobných chýb.

Ďakujeme za vašu dôveru 🙂 a nezabudnite nás sledovať na Facebooku, Instagrame a LinkedIn.

Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach vo FLOWii.