Dlho očakávaná funkcia fakturácie v cudzích menách bude dostupná v priebehu najbližších dní. Poďme si spoločne prejsť nové možnosti fakturácie.

Vytvorenie dokladu v inej ako tuzemskej mene

V dokladoch (cenová ponuka, faktúra, objednávka, ...) pribudla možnosť výberu meny, v ktorej sa bude doklad vytvárať a zároveň tlačiť, či generovať do PDF.

Filtrovanie dokladov podľa zvolenej meny

V evidencii Fakturácia pribudol nový filter Mena, pomocou ktorého je možné filtrovať doklady podľa zvolenej meny.

Nový stĺpec v evidencii Fakturácia

V evidencii Fakturácia si môžete dať zobraziť nový stĺpec Mena, v ktorom sa bude zobrazovať zvolená mena na doklade.

Vytvorenie cenníka v cudzích menách

Máte viacero cenníkových položiek, ktoré budete fakturovať v inej ako tuzemskej mene? Ak áno, odporúčame vám vytvoriť nové položky v evidencii Tovary a služby a priradiť im menu, v ktorej budú fakturované. Do dokladov (faktúra, cenová ponuka, objednávka) si viete pridať len také položky z cenníka, ktoré sú vytvorené v rovnakej mene v akej bude doklad vytváraný.

Filtrovanie cenníkových položiek podľa zvolenej meny

V evidencii Tovary a služby pribudol nový filter Mena, pomocou ktorého je možné filtrovať tovary a služby.

Nový stĺpec  v evidencii Tovary a služby

V evidencii Tovary a služby si môžete dať zobraziť nový stĺpec Mena, v ktorej sa bude zobrazovať tovar a služba na doklade.

Financie - evidovanie úhrad v rôznych menách

Príjmy a výdavky môžete taktiež evidovať v rôznych menách. Postačuje si vybrať menu a záznam vytvoriť. Ak pridávate úhradu priamo na doklade (faktúra, predd. faktúra), mena sa doplní automaticky podľa meny zvolenej na doklade.

Obchodné prípady a zákazky

Obchodné prípady a zákazky je zatiaľ možné evidovať v tuzemskej mene. V pripravovanej verzii bude dostupné vytváranie dokladov v rôznych menách aj na obchodných prípadoch a zákazkách.

Exporty a importy dát

V súvislosti s fakturáciou v cudzích menách sme zapracovali nové exporty a importy dát do FLOWii. Doklady (faktúry, ponuky, objednávky), príjmy a výdavky, tovary a služby je možné exportovať do excelu alebo PDF. Taktiež je možné tieto dáta do FLOWii importovať. Postačuje si stiahnuť našu importovaciu šablónu, vyplniť dáta a následne ich do FLOWii importovať.

Faktúry v tuzemskej ako aj cudzej mene je možné exportovať do ekonomického systému POHODA a OMEGA.