Interné číslovanie prijatých faktúr

Pri vytváraní prijatej faktúry môžete využiť dve nové funkcie. Prvou z nich je, že si ku každej prijatej faktúre môžete zaevidovať vlastné interné číslo. Druhou funkciou sú vlastné číselné rady, ktoré si môžete vytvoriť k internému číslovaniu prijatých faktúr. Interné číslo na prijatej faktúre vytvorenej vo FLOWii sa prostredníctvom XML exportu prenesie aj do ekonomického systému Pohoda.

Zobrazenie interného čísla na prijatej faktúre

Nastavenie číselného radu k prijatým faktúram

Stav na sklade pri vytváraní dokladu

Pri pridávaní skladovej položky do dokladu (skladová príjemka, skladová výdajka, faktúra, ...) sa pod položkou zobrazí aj aktuálny stav položky na sklade.

Farebné rozlíšenie príjmov a výdavkov vo finančných sumároch

V sumároch v evidencii Financie sme farebne rozlíšili zisk a stratu. Zisk sa zobrazuje zelenou farbou, strata červenou.

Sumár odpracovaného času na činnostiach priamo v úlohe

V úlohe na záložke Skutočné trvanie sme zobrazili skutočne odpracovaný čas na úlohe. Sumár sme zároveň pridali aj pod stĺpec Skutočné trvanie. Vďaka tomuto drobnému vylepšeniu si už nebudete musieť manuálne počítať skutočne odpracovaný čas na činnostiach v úlohe. Sumár sa zároveň prepočíta vždy podľa zvolenej činnosti.

Na čom aktuálne pracujeme?

Zoznam vylepšení, na ktorých aktuálne pracujeme nájdete tu -> vo vývoji.

Ďakujeme, že ste s nami 🙂