Na záver roka sme do FLOWii zapracovali tri nové vylepšenia. Potešíme najmä používateľov, ktorí využívajú emailing, vystavujú faktúry a importujú udalosti.

Zlepšenie doručiteľnosti emailov

Odosielate klasické alebo hromadné emaily z FLOWii? Posledné týždne sme sa naplno venovali niekoľkým vylepšeniam. Našim cieľom bolo zrýchliť odosielanie hromadných emailov a zlepšiť doručiteľnosť hromadných ako aj klasických emailov. A aký sme dosiahli výsledok? Za 1 sekundu dokáže FLOWii odoslať z vášho účtu až 200 emailov. Zároveň sa zlepšila doručiteľnosť klasických emailov a štatistiky pri hromadných emailoch majú presnejšiu výpovednú hodnotu. Je ale dôležité, aby ste si nastavili DNS záznamy. Kompletný postup nájdete tu: Nastavenie doručiteľnosti emailov odoslaných z FLOWii. Tento návod odporúčame zaslať vášmu správcovi webu (hostingu). 

Nastavenie tlače dokladu

Pri tlači, alebo pri exporte dokladu do PDF si viete nastaviť, či chcete alebo nechcete zobraziť názov a číslo zákazky na doklade. Postačuje označiť checkbox "Zobraziť názov a číslo zákazky". Ak checkbox ostane prázdny, názov a číslo zákazky sa na doklade nezobrazí.

Import udalostí prostredníctvom IČO partnera

Udalosti je možné do FLOWii importovať pomocou šablóny v programe Excel. V šablóne pribudli dva nové stĺpce: IČO, Číslo partnera. Odteraz nie je potrebné vypĺňať názov partnera, postačí vyplniť číslo partnera alebo IČO a udalosť sa napáruje ku konkrétnemu partnerovi.

Oprava drobných chýb

  • Opravili sme editor v emailingu, ktorý v niektorých prehliadačoch spôsoboval zmenu fontu písma.
  • Opravili sme automatické zaznamenávanie plánovaných absencií.