Sumáre v zákazkách

Evidenciu zákaziek sme rozšírili o sumár, ktorý vám spočíta finačné ukazovatele zobrazených zákaziek. Potrebujete vedieť celkové príjmy a výdavky zobrazených zákaziek? Potrebujete vedieť celkovú nevyfakturovanú sumu zobrazených zákaziek? Od dnes je to možné. V pravej časti obrazovky postačuje kliknúť na Sumár, ktorý vám tieto hodnoty zobrazí.

Kopírovanie zákazky s prílohami

Vylepšili sme možnosť kopírovania zákaziek. Pri kopírovaní zákazky si môžete vybrať, či ju potrebujete skopírovať s prílohami alebo bez príloh.

Jednoduchšia práca s prílohami

Zjednodušili a zrýchlili sme prácu s prílohami. Prílohy (jpeg, png, pdf) si môžete jednoducho nahliadnuť bez nutnosti sťahovania. Postačuje kliknúť na ikonku "očka" a príloha sa vám zobrazí.

Prepojenie FLOWii s Microsoft One Drive 

Pracujete vo vašej firme s množstvom príloh? Ak áno, určite váš táto novinka zaujme. FLOWii si odteraz môžete prepojiť s Microsoft One Drive. V praxi to bude znamenať, že sa vám všetky prílohy budú naďalej zobrazovať vo FLOWii a môžete s nimi plnohodnotne pracovať, ale uložené budú na úložisku One Drive. Výhod to má pre vás niekoľko. Nemusíte platiť za úložisko vo FLOWii. V prípade ak sa rozhodnete v budúcnosti prestať pracovať s FLOWii, vaše prílohy budú na úložisku One Drive a budú plnohodnotne k dispozícii. Úložisko One Drive poskytuje priestor do 5 GB úplne zdarma. Viac o cenníku sa dozviete tu - Microsoft One Drive. Koniec koncov budete mať odteraz možnosť ukladať prílohy bez obmedzení. Postupne zapracujeme aj prepojenie s Google drive a Dropbox.

Prepojenie fakturácie so skladom

Príjemku na sklad a výdajku zo skladu je možné vytvoriť priamo z fakturácie. Vystavili ste zákazníkovi faktúru a potrebujete vytvoriť výdajku zo skladu? Označte si faktúru a kliknite na ikonku "Z dokladu vystav".

Vylepšenie sumáru vo fakturácii

Sumár vo fakturácii sme rozšírili o výpočet hospodárskeho výsledku.

Vylepšenie evidencie vo fakturácii

V evidencii faktúr sme pridali nový stlpec "IBAN". Pri väčšom množstve faktúr si už nebudete musieť každú faktúru otvárať zvlášť. IBAN sa vám zobrazí priamo v evidencii.

Vylepšenie sumáru v evidencii dochádzky

Sumár v dochádzke sme vylepšili zobrazením korekcií. Môžete si na jednom mieste pozrieť korencie produktívneho, neproduktívneho času a salda.

Vylepšenie evidencie dochádzky

Evidencia dochádzky je odteraz ešte prehladnejšia vďaka praktickému vylepšeniu. K jednotlivým udalostiam sme pridali názov dňa (začiatočné písmená). Veríme, že vám to sprehľadní prácu s evidenciou dochádzky.

Zrýchlenie fulltextového vyhľadávania

Zrýchlili sme fulltextové vyhľadávanie vo FLOWii. Zvýšenie rýchlosti pocítia najmä zákazníci, ktorí majú vo FLOWii tisícky záznamov.

Vylepšenie importu príjmov a výdavkov

Pri importe príjmov a výdavkov si môžete vybrať, či príjem alebo výdavok napárujete na jednotlivé zákazky podľa názvu alebo čísla zákazky.