Letná sezóna je takmer za nami. Veríme, že si mnohí z vás oddýchli a načerpali pozitívnu energiu. Vo FLOWii sme aj počas letných mesiacov intenzívne pracovali na nových vylepšeniach. Viac sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Preklad aplikácie do anglického a maďarského jazyka

FLOWii môžete používať už aj v anglickom a maďarskom jazyku. Túto úpravu sme zapracovali pre firmy, ktoré majú anglicky a maďarsky hovoriacich zamestnancov. Zároveň plánujeme s FLOWii už čoskoro expandovať do zahraničia.

Jazyk používania si môže každý používateľ zmeniť podľa potrieb v nastaveniach.

Správy (chat) v obchodných prípadoch

Obchodné prípady sme vylepšili o možnosť zasielania správ medzi jednotlivými používateľmi. Množstvo z vás takúto výmenu správ pozná pod pojmom „chat“. V praxi to znamená, že v každom obchodnom prípade pribudla nová záložka s názvom „správy“. Priamo v tejto záložke môžete vytvárať akékoľvek správy, poznámky, pripomienky či upozornenia adresované konkrétnym kolegom. V správe môžete označiť jedného ako aj viacerých kolegov.

Nová udalosť v dochádzke - "Home office"

Pracujete z domu? Od dnes si môžete vo FLOWii dochádzke evidovať aj prácu z domu "Home office".

Prehľadnejší export dochádzky zamestnancov do PDF

Export dochádzky zamestnancov do PDF sme graficky sprehľadnili aby sa minimalizovali chyby pri výpočte mzdy.

Rýchly a zjednodušený náhľad príloh

Potrebujete si rýchlo pozrieť prílohu vo FLOWii? Od dnes ju nemusíte sťahovať do počítača. Môžete ju jednoducho zobraziť priamo vo FLOWii.

Nový filter vo fakturácii

Potrebujete zobraziť faktúry, ktoré majú splatnosť dnes, tento alebo budúci mesiac? Pomocou nového filtra podľa dátumu splatnosti to je možné. Nezabudnite si filter najskôr aktivovať.

Nový filter vo financiách

Vo Financiách pribudol nový filter s názvom "zodpovedný za partnera". Ako tento filter môžete využiť? Predstavte si situáciu, že Váš obchodný zástupca má na zodpovednosť konkrétnych partnerov. Vaša firma vystavuje týmto partnerom faktúry, ktoré keď uhradia, vytvorí sa príjem vo financiách. Vďaka tomuto filtru dokážete zistiť, aké príjmy vznikli vďaka partnerom, za ktorých je zodpovedný Váš obchodný zástupca. Tento nástroj je vhodný aj na výpočet provízie pre obchodných zástupcov vo Vašej spoločnosti.

Nové stĺpce vo financiách

Vo Financiách pribudli dva nové stĺpce - obchodný prípad a faktúra.

Obnovenie vymazaného používateľa

Vymazali ste používateľa z FLOWii a potrebujete ho vrátiť späť? Nič sa nedeje, pretože vymazaného používateľa môžete jedným kliknutím obnoviť.

Možnosť manuálne priradiť fyzickú osobu na odber newsletteru

Fyzické osoby môžete manuálne prihlásiť alebo odhlásiť z odberu newsletteru. Niektorým zákazníkom sa dokonca stalo, že sa ich partner omylom odhlásil z newsletteru. Práve v takomto prípade môžete partnera opäť do odberu newsletteru manuálne prihlásiť.

Nové grafy vo financiách

Vo Financiách pribudli nové grafy, ktoré Vám v čase zobrazia vývoj príjmov a výdavkov podľa kategórií a stredísk. Ak ste napríklad predajcom kuchýň, môžete si pozrieť vývoj príjmov za jednotlivé kuchyne "Kuchyňoland" v kategórii "Kuchyňa na mieru".

Prehľad príjmov a výdavkov podľa kategórií

Prehľad príjmov a výdavkov podľa stredísk

Nový stav na úlohe - zrušená

Pracujete vo FLOWii s úlohami? Doposiaľ mali úlohy tri stavy: plánovaná, prebieha, dokončená. Niektoré úlohy sa však v čase nemusia nikdy zrealizovať. Práve z tohto dôvodu pribudol nový stav úloh s názvom "zrušená".

Na čo sa môžete tešiť v najbližšej aktualizácii?

Sklad vo FLOWii

Sklad a skladovú evidencia bola požiadavkou viacerých zákazníkov už dlhší čas. Práve preto veríme, že vás nové riešenie poteší. Online sklad vo FLOWii sa budeme snažiť dlhodobo vylepšovať aby vyhovoval čo najväčšiemu počtu zákazníkov. Vzhľadom na to, že sa jedná o pomerne rozsiahlu problematiku, vytvorili sme novú online príručku s kompletným návodom ako sklad vo FLOWii používať, ktorú nájdete tu - skladová evidencia vo FLOWii.