Aktualizácia cenníka tovarov a služieb prostredníctvom importu

V evidencii Tovary a služby sme rozšírili možnosti importu. Najnovšia aktualizácia prináša tri rôzne spôsoby, ktoré vám zjednodušia import tovarov a služieb. Pri importe dát si môžete vybrať, či chcete duplicitné dáta preskočiť, doplniť alebo aktualizovať.

Ďalšou pomôckou importu sú nové chybové hlášky, ktoré vás upozornia na nesprávne vyplnenú bunku v importe (napr. Riadok č. 6 - nesprávne vyplnené Číslo a nevyplnené povinné pole Názov).

Zobrazenie podkategórie vo financiách zákazky

Na záložke Financie v zákazke sa k príjmu a výdavku zobrazuje nielen kategória ale aj podkategória. Informáciu o podkategórii nájdete v zátvorke hneď vedľa kategórie.

API - rozšírenie informácií ku kontaktným osobám

Prostredníctvom API je možné pridať a načítať titul pred/za menom, pozíciu, iný kontakt a poznámku ku kontaktnej osobe na partnerovi. Zmeny v API nájdete tu - https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/partners/partner-list/create-partner