Jednoduchšia práca s dokladmi a vylepšenia v upozorneniach. Na všetky novinky sa môžete tešiť v novembrovej aktualizácii FLOWii. Vyskúšať si ich môžete už dnes.

Práca s položkami na dokladoch

Vystavujete faktúry, cenové ponuky, objednávky alebo dodacie listy? Jednotlivé položky na dokladoch môžete jednoducho presunúť, duplikovať alebo odstrániť.

Práca s položkami na dokladoch


Číslovanie položiek na dokladoch

Zlepšili sme prehľadnosť jednotlivých položiek na dokladoch. Ku všetkým položkám je automaticky priradené poradové číslo.

Číslovanie položiek na dokladoch


Číselné rady na dokladoch

Ku každému typu dokladu je možné nadefinovať viaceré číselné rady a to aj podľa vlastného formátu.

Číselné rady na dokladoch


Dopĺňanie úvodných a záverečných textov

Dopĺňate pravidelne do dokladov rovnaké úvodné a záverečné texty? Už nebudete musieť, zobrazia sa vám návrhy textov z posledných dokladov, ktoré viete vložiť jedným klikom.

Dopĺňanie úvodných a záverečných textov


Vydaná objednávka

Vo FLOWii je možnosť vystaviť nový doklad. Jedná sa konkrétne o vydajú objednávku. Je možné ju vystaviť samostatne, ale aj priamo z cenovej ponuky, prijatej objednávky a zo zákazky.

Vydaná objednávka


Nákupné ceny v cenníku

V časti cenník môžete zadať k jednotlivým položkám nákupnú cenu. Nákupná cena je následne automaticky použitá pri vystavených objednávkach.

Nákupné ceny v cenníku


Notifikácia priamo z prehliadača

Nepracujete aktuálne s FLOWii a máte otvorený iný program? Naša najnovšia notifikácia vás upozorní priamo na pracovnej ploche vášho počítača, jednoduchým vyskakovacím okienkom.

Notifikácia priamo z prehliadača


Upozornenie na pridanú prílohu

Pri pridaní novej prílohy k úlohe si môžete nastaviť notifikáciu. To znamená, že ak pridáte prílohu k úlohe, ktorú vykonáva váš kolega, príde mu automaticky notifikácia o pridanej prílohe. V prípade, že máte nastavenú aj e-mailovú notifikáciu, príde vám automaticky príloha na e-mail.

Upozornenie na pridanú prílohu


Veríme, že vám vyššie spomenuté funkcionality pomôžu pri práci s online softvérom FLOWii. V najbližšej aktualizácii sa môžete tešiť na vylepšenia, ktoré ste nám vy ako používatelia navrhli. Ďakujeme, že ste s nami 🙂