Nové funkcie vo Fakturácii a Financiách

V najnovšej aktualizácii sme pre vás pripravili viaceré vylepšenia vo Fakturácii, Príjmoch a výdavkoch. Poďme sa pozrieť na jednotlivé novinky bod po bode.


Zľava na celý doklad

Pri práci s dokladmi (cenová ponuka, faktúra, ...) je možné uplatniť zľavu na celý doklad. Zľavu je možné uplatniť v percentách, alebo v konkrétnej hodnote v mene EURO.


Zľava na partnerovi sa automaticky doplní do dokladu

Na Partnerovi si môžete nastaviť predvolenú zľavu, napríklad vo výške 20%. Pri vystavovaní dokladu (faktúra, cenová ponuka, …) sa zľava do dokladu doplní automaticky.


Evidencia prijatých faktúr

Vo Fakturácii je možné jednoducho zaevidovať prijatú faktúru od dodávateľa. Prijaté faktúry je možné evidovať a vytvárať aj v zákazke. Pribudli aj nové Pohľady vo Fakturácii, pomocou ktorých máte prístup k prijatým faktúram, ktoré sú už uhradené a taktiež, ktoré ešte uhradené nie sú.

Náhľad č. 1 – Vytvorenie prijatej faktúry + nové Pohľady vo Fakturácii

Náhľad č. 2 – Prijatá faktúra

Náhľad č. 3 – Prijatá faktúra na zákazke


Viac desatinných miest na doklade pri položkách

Pri vytváraní položiek v cenníku alebo v dokladoch je možné zadávať ceny až na 4 desatinné miesta.


Zobrazenie Príjmu a Výdavku len na zákazke 

Pri práci so zákazkami je možné pridať Príjem alebo Výdavok, tak ako ste boli doteraz zvyknutí. Pridali sme možnosť zobrazenia Príjmu alebo Výdavku len na zákazke. To znamená, že sa tento Príjem alebo Výdavok nebude doťahovať do celkových Prehľadov.


Nový filter - čiastočne uhradená faktúra

Vo Fakturácii pribudol nový filter s názvom "čiastočne uhradené". Pomocou nového filtra ľahko zistíte, ktoré faktúry sú uhradené len čiastočne.


Možnosť pridať prílohu k Príjmu a Výdavku

Evidujete si príjmy a výdavky vo FLOWii? Radi by ste si k výdavku nascanovali bloček, alebo faktúru? Máme pre vás dobrú správu. Vo FLOWii je možné pridávať prílohy k Príjmom a Výdavkom.


Možnosť pridať prílohu k dokladu

Potrebujete si k cenovej ponuke priložiť všeobecné obchodné podmienky, obrázok alebo inú prílohu? Rovnako ako pri Príjmoch a Výdavkoch, je možné od dnešného dňa pridávať prílohy aj k dokladom (cenová ponuka, faktúra, ...)


Automatické doplnenie dohodnutej sumy zo zákazky na faktúre

Dokončili ste viacero zákaziek a plánujete ich vyfakturovať naraz v jednej faktúre? Automatické doplnenie dohodnutej sumy zo zákaziek priamo do faktúry vám určite pomôže. V prípade, že máte v zákazke vyplnenú dohodnutú cenu, bude možné automaticky túto cenu doplniť aj do faktúry.


Nový spôsob úhrady - zápočet 

Vo Fakturácii sme pridali nový spôsob úhrady - zápočet. Od dnes si môžete započítať vydanú faktúru s prijatou faktúrou.

Príklad: Vyfakturovali ste firme Zápočet s.r.o. služby v hodnote 1 000 EUR. Zároveň vám firma Zápočet s.r.o. vyfakturovala služby v hodnote 500 EUR. Vo FLOWii máte jednu vydanú faktúru v hodnote 1 000 EUR, a jednu prijatú faktúru v  hodnote 500 EUR. Vydanú faktúru môžete započítať s prijatou, čím sa poníži neuhradená časť vydanej faktúry na 500 EUR.


Zálohovanie všetkých dát vo FLOWii jedným kliknutím

Vo FLOWii si môžete vďaka najnovšej aktualizácii zálohovať všetky vaše dáta jedným kliknutím. V nastaveniach firmy si môžete vybrať, či chcete zálohovať len časť dát, alebo úplne všetka dáta s ktorými vo FLOWii pracujete.


Hromadné pridávanie záznamov v dochádzke

Potrebujete zaznamenať príchod/odchod, alebo akúkoľvek inú udalosť v dochádzke naraz pre viacerých zamestnancov? Naše nové vylepšenie vám to určite uľahčí. Stačí kliknúť na "Pridať nový záznam" - "Pridať viacerých".


Ďalšie funkcie dostupné už o niekoľko dní

Vylepšenie v dochádzkovom terminály

V dochádzkovom terminály sa aktuálne zobrazuje údaj o celkovom salde zamestnanca. Po novom sa bude zobrazovať aj mesačné saldo zamestnanca.

Nové možnosti tlačových zostáv a exportu dokladov

Nové možnosti tlačových zostáv a exportu dokladov budú k dispozícii od budúceho týždňa, ale aj tak by sme vás radi informovali aj o tomto zlepšení. Vo vytvorenom doklade - cenová ponuka, faktúra, dodací list si budete môcť vybrať z viacerých tlačových zostáv.

Tlačové zostavy budú nasledovné:

  • zobraziť na doklade všetky ceny (cenu na položkách, celkovú cenu),
  • zobraziť ceny položiek, bez celkovej ceny,
  • zobraziť celkovú cenu, bez ceny položiek,
  • nezobrazovať ceny (týka sa dodacieho listu).


Aktuálne pracujeme na ďalších vylepšeniach

V najbližších aktualizáciách vás čakajú nasledujúce vylepšenia:

  • vystavenie dokladu v cudzej mene (USD, EUR, CZK, …),
  • možnosť prispôsobiť si FLOWii na mieru vašim potrebám pomocou vlastných voliteľných polí,
  • nové API (rozšírené možnosti prepojenia FLOWii s vašim webom/eshopom),
  • tlač zákazky,
  • jednoduché vymazanie záznamov vo FLOWii v prípadoch, ak sú na záznam naviazané ďalšie záznamy (používatelia, partneri, obchodné prípady, zákazky, ...),
  • zrýchlenie načítavania záznamov.

V neposlednom rade by sme vám radi ukázali náhľad mobilnej aplikácie, ktorá je už dlhšiu dobu vo vývoji. Viac sa dozviete v našom článku - FLOWii mobilná aplikácia.

Ďakujeme, že ste s nami 🙂 !