Úlohy a udalosti

Ako pracovať s úlohami a udalosťami v obchodnom prípade?


Každý obchodník potrebuje zaznamenávať aktivity, ktoré vedú k uzatvoreniu obchodu. Zároveň si potrebuje plánovať stretnutia, telefonáty alebo odosielať emaily a to veľmi jednoducho a rýchlo.

Vo FLOWii rozlišujeme úlohy (to-do) a udalosti (emaily, telefonáty, osobné návštevy...).

Úlohy a udalosti môžete zaznamenať priamo v obchodnom prípade (automaticky sa zapíšu aj do evidencie Úlohy a Udalosti).

Aktivity v obchodnom prípade