Vytvorenie OP

Ako vytvoriť obchodný prípad?


Obchodník potrebuje mať neustále informácie o svojich rozpracovaných obchodných prípadoch aby dokázal rýchlo reagovať na požiadavky zákazníkov a následne prispôsobovať ponuku pre zákazníka. Na začiatku každého potenciálneho obchodu je najlepšie zaevidovať čo najviac informácií o zákazníkovi a jeho potrebách.

  1. Zadefinujte si zdroj kontaktu – a zistite odkiaľ k Vám najviac zákazníkov prichádza.
  2. So stavom obchodného prípadu máte vždy prehľad o tom, v akej fáze sa tento obchod nachádza. Aktualizujte ho pri každej zmene!

Ako vytvoriť obchodný prípad


TIP: Na začiatku pracovného dňa si zoskupte obchodné prípady podľa stavu a dotiahnite do úspešného konca tie, pri ktorých máte najmenšie úsilie k ich uzavretiu. Sú to väčšinou obchodné prípady, ktoré sú v záverečnej fáze (posledný stav v poradí, napríklad Objednávka alebo Schválenie cenovej ponuky).

Ako zoskupiť obchodné prípady podľa stavu