Cenová ponuka

Ako vytvoriť cenovú ponuku pre zákazníka?


Cenové ponuky priradené k obchodnému prípadu Vám pomôžu lepšie sa zorientovať v cenových ponukách, ktoré ste zaslali zákazníkovi.

Začnite na záložke Produkty

Na záložke Produkty pridajte položky, o ktoré ma zákazník záujem. Podľa nich sa vypočíta celková cena, ktorá je aj na prvej karte "Hlavné".

Ak zadefinujete nákupnú cenu a predajnú cenu položky, FLOWii Vám automaticky vypočíta celkovú maržu.

Ako pridať produkty do obchodného prípadu

TIP: Zjednodušte si pridávanie položiek do produktov v obchodných prípadoch vytvorením tovarov a služieb v cenníku (Fakturácia - Tovary a služby). Jednotlivé položky sa Vám automaticky dotiahnu z cenníka do Produktov v obchodnom prípade a Vy môžete cenovú ponuku vystaviť omnoho rýchlejšie. Produkty môžete pridať alebo upraviť aj priamo v ponuke.


Vytvorte cenovú ponuku

Po pridaní produktov do obchodného prípadu môžete vytvoriť cenovú ponuku pre zákazníka. Do cenovej ponuky sa automaticky prenesú položky z produktov, predvyplnia sa fakturačné údaje dodávateľa a odberateľa.

Ako vytvoriť cenovú ponuku z produktov v Obchodnom prípade


Odošlite cenovú ponuku emailom zákazníkovi

Cenová ponuka sa zobrazí na karte Ponuky. Vytvorená cenová ponuka má stavy Čaká na schválenie, Schválená, Zamietnutá - tieto stavy si môžete v priebehu obchodného procesu editovať. Ak zákazník cenovú ponuku schváli, upravíte jej stav na Schválená.

Cenovú ponuku môžete odoslať z FLOWii kliknutím na ikonku Obálky v spodnej časti formulára.

FLOWii zaznamená odoslaný email a pridá ho na kartu Udalosti v obchodnom prípade. Môžete taktiež skontrolovať, či bol email doručený a prečítaný. Na ikonke obálky bude graficky znázornený stav emailu (odoslaný, doručený, otvorený, nedoručený).

Ako odoslať cenovú ponuku z FLOWii


Akonáhle cenovú ponuku odošlete, zobrazí sa pri nej žltá obálka, ktorá znamená, že sa odoslala cenová ponuka emailom.

Ako sa zobrazuje odoslaný email z FLOWii


Informácia o tom, že ste odoslali cenovú ponuku sa zobrazí aj na karte Udalosti a úlohy.

Udalosti - odoslaná cenová ponuka z FLOWii