Zákazka

Ako založiť zákazku z obchodného prípadu?


Využili ste obchodnú príležitosť a dohodli ste sa s potencionálnym zákazníkom na predaji Vašich tovarov alebo služieb? Ak áno, obchodný prípad zmeňte do stavu Úspech a založte z neho zákazku.

Ako založiť zákazku z obchodného prípadu


Zákazka, ktorú vytvoríte z obchodného prípadu ma predvyplnené údaje, ktoré preberie z obchodného prípadu. Do vytvorenej zákazky odporúčame doplniť ďalšie informácie, ktoré sú dôležité pre samotnú realizáciu zákazky.

Ako založiť zákazku z obchodného prípadu - FLOWii


TIP: Pri založení zákazky z obchodného prípadu môžete využiť vzorové zákazky.