Ako pracovať s obchodnými prípadmi


80% obchodov sa uzatvára až po piatom kontakte zákazníka. Ak chce obchodník dotiahnuť svoje rozpracované obchody do úspešného konca, potrebuje mať o nich prehľad a aktuálne informácie. S obchodnými prípadmi má svoju prácu pod kontrolou, menej informácií drží v hlave, nezabúda a vie rýchlo a adekvátne reagovať na požiadavky zákazníka.

Obchodný prípad začína, keď nadviažete prvý kontakt s partnerom, ktorý prejavil záujem o Vaše tovary alebo služby. To je moment, kedy vzniká obchodná príležitosť a končí keď je obchod dohodnutývzniká Zákazka.

Ako vyzerá evidencia obchodných prípadov a príležitostí vo FLOWii