Zoskupenie

Ako zoskupiť obchodné prípady?


Zobrazené obchodné prípady môžete zoskupiť podľa jednotlivých stĺpcov. Postačuje potiahnuť hlavičku stĺpca smerom nahor do priestoru určeného na zoskupenie.

Príklad: Predstavte si, že ste si zobrazili Vaše obchodné prípady. Potrebujete zoskupiť obchodné prípady podľa stavu, aby ste mali lepšiu predstavu o tom, koľko obchodných prípadov sa nachádza v konkrétnom stave a aká je ich celková hodnota. Potiahnite hlavičku stĺpca Stav smerom nahor a obchodné prípady sa vám prehľadne zoskupia podľa stavu.

Náhľad č. 1 - nezoskupené obchodné prípady


Náhľad č. 2 – zoskupené obchodné prípady podľa stĺpca Stav

Ako zoskupiť obchodné prípady podľa stavu


Obchodné prípady si môžete zoskupovať aj podľa ďalších stĺpcov. Evidenciu Obchodné prípady si prispôsobte Vašim potrebám.