Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom WPForms FLOWii Connector

  • Prenos údajov z WordPress formulárov WPForms do FLOWii (sekcia Partneri).
  • Možnosť odosielať údaje z viacerých implementovaných formulárov.
  • Detekcia existujúceho partnera vo FLOWii na základe e-mailovej adresy, plugin nevytvára duplicitné záznamy partnerov.
  • Vytvorenie úlohy k partnerovi vo FLOWii (sekcia Úlohy).

Aktiváciu doplnku môžete vykonať tu: WPForms FLOWii Connector