FLOWii CRM a mini ERP aplikácia dokáže komunikovať s ekonomickým systémom OMEGA prostredníctvom exportu faktúr z FLOWii s následným importom faktúr do programu OMEGA.

Export do ekonomického softvéru OMEGA

FLOWii do programu Omega exportuje preddavkové faktúry, faktúry a partnerov nachádzajúcich sa v exporte.

Postup

Vyfiltrujte faktúry, ktoré chcete exportovať a kliknite na Viac -> Export do program OMEGA.

Číslo syntetického a analytického účtu vám prezradí vaša účtovníčka (pre jednotlivé firmy môže byť odlišný podľa toho či ponúka tovary, služby, …).

Po kliknutí na „Vytvoriť export“ sa vytvorí textový súbor s názvom omega_export.txt. Ten je potrebné poslať účtovníčke, ktorá si ho importuje do programu OMEGA.