Nastavenie automatického párovania platieb


Prepojenie FLOWii fakturácie s bankou slúži na automatické párovanie prijatých platieb na váš bankový účet s faktúrami vystavenými vo FLOWii. Taktiež je možné spárovať odoslané platby z bankového účtu so zaevidovanými prijatými faktúrami vo FLOWii.

Výhodou je najmä to, že sa nemusíte prihlasovať do internet bankingu a pridávať úhrady k faktúre manuálne. FLOWii spraví všetko za vás. Navyše sa každá prijatá platba na vašom bankovom účte zobrazí automaticky aj na záložke Financie – Príjmy a výdavky. Rovnako to funguje aj s odoslanými platbami z vášho bankového účtu. Tie sa vo FLOWii vytvoria ako výdavok. Aby automatické párovanie platieb fungovalo správne, je potrebné mať vo FLOWii aktivované riešenie Príjmy a výdavky.

Akonáhle nastavíte párovanie pohybov vo FLOWii a vo vašej banke, je celý postup už automatický. Z času na čas je však potrebné skontrolovať, či sa úhrady spárovali s dokladmi. Váš zákazník totiž nemusí uviesť správny variabilný symbol, alebo ho neuvedie vôbec. V tomto prípade FLOWii nedokáže úhradu spárovať a je potrebné túto úhradu spárovať s faktúrou manuálne.


Postup nastavenia párovania bankových pohybov

  1. Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia, po prípade aj Riadenie zákaziek.
  2. Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.
  3. Prihláste sa do internet bankingu vo vašej banke a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox.
  4. V banke príde na vašom účte k pohybu (príjem alebo výdavok).
  5. Banka odošle notifikáciu, ktorú FLOWii spracuje. Vytvorí príjem alebo výdavok v evidencii Financie, porovná variabilný symbol, sumu a číslo bankového účtu s údajmi uloženými na dokladoch. Pokiaľ medzi nimi existuje doklad s totožnými údajmi, označí ho ako uhradený.
  6. V prípade, ak FLOWii nedokáže spárovať úhradu s faktúrou, príjem alebo výdavok vytvorí a označí ho ako nespárovaný.
  7. V prípade, ak sú faktúry prepojené aj so zákazkami, alebo strediskami, FLOWii automaticky napáruje príjem a výdavok aj na zákazku a konkrétne stredisko.

Pripravili sme pre vás aj videonávod, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli: Ako prepojiť FLOWii s bankou.


Nastavenia vo FLOWii

Krok č. 1

Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia (zákazky nie sú povinné).

Zobrazenie aktívnych riešení v licencii FLOWii


Krok č. 2

Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.

Kde nájdem adresu osobného mailboxu vo FLOWii


Krok č. 3

Prihláste sa do internet bankingu FIO banky a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox (príklad novy.pouzivatel-23034@mailbox.flowii.com).

Odosielanie notifikačných emailov nastavíte v sekcii Nastavenia, v sekcii SMS a e-mailové upozornenia.

Otvorí sa okno Nastavenie, kde nájdete záložku SMS a e-mailová upozornenia. Fio banka tu ponúka svojim používateľom náhľad na všetky doteraz vytvorené upozornenia. Pre zasielanie informácií o každom pohybe na bankovom účte stlačte tlačidlo Pridať notifikáciu v časti Pohyby.

Otvorí sa okno Pridanie notifikácie pohybu na účte, kde môžete nastaviť, v akej forme má byť notifikácia zaslaná (Forma kontaktu), kam sa bude posielať a od akej sumy.


Krok č. 4

Všetky prijaté a vydané platby, ktoré budú zrealizované z vášho bankového účtu sa budú automaticky vytvárať vo FLOWii v evidencii Financie. Zároveň sa budú automaticky párovať k zákazkám za podmienky, že na zákazke máte evidované faktúry a váš zákazník zadá bezchybne variabilný symbol pri úhrade faktúry.

Uvádzame príklad automatického vytvorenia príjmov vo FLOWii, ktoré sa spárovali s faktúrou a následne aj s konkrétnou zákazkou.

POZOR: Pre úspešné automatické párovanie platieb je vždy potrebné na doklade vyplniť správny variabilný symbol a číslo účtu (IBAN). Vaše číslo účtu sa automaticky doťahuje z vašich firemných nastavení. Číslo účtu vášho dodávateľa je potrebné vyplniť priamo na partnerovi - záložka Účty a splatnosť. 

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v evidencii Financie

Príklad - párovanie platieb s bankou vo FLOWii

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v konkrétnej zákazke na karte Financie