Rozsah synchronizácie zabezpečený pluginom Elementor Form FLOWii Connector

  • Prenos údajov z WordPress Elementor Form formulárov do FLOWii.
  • Možnosť odosielať údaje z viacerých implementovaných formulárov.
  • Detekcia existujúceho partnera vo FLOWii na základe e-mailovej adresy, plugin nevytvára duplicitné záznamy partnerov.
  • Vytvorenie úlohy a obchodného prípadu k partnerovi vo FLOWii.
  • Priraďovanie menoviek k partnerom z vybraných formulárov.

Aktiváciu doplnku môžete vykonať tu: Elementor Form FLOWii connector.