Chcete získať konkurenčnú výhodu oproti ostatným firmám, ktoré podnikajú vo vašom sektore? Existuje mnoho spôsobov, ako ERP systém pomáha biznisom fungovať efektívnejšie a byť o niekoľko krokov pred konkurenciou. 

ERP softvér pre nastavenie obchodných procesov 

Bez ohľadu na veľkosť firmy a typ odvetvia, v ktorom pôsobí, zostávajú hlavné ciele mnohých firiem rovnaké. Zjednodušené obchodné procesy, zlepšená produktivita práce a efektívnosť, lepšia viditeľnosť naprieč rôznymi obchodnými funkciami, zníženie nákladov. To je to, o čo sa snaží väčšina spoločností. 

Najdôležitejším cieľom každého biznisu je zarobiť viac peňazí. Všetky ostatné ciele vedú k jeho dosiahnutiu. Otázka, na ktorú si väčšina firiem potrebuje dať odpoveď, znie: Aký je najlepší spôsob, ako zarobiť viac peňazí a nastaviť obchodné procesy tak, aby boli efektívne? Odpoveďou na túto otázku je rast zákazníckej základne a budovanie konkurenčnej výhody. Tá spočíva práve v schopnosti ponúkať také tovary alebo služby a takým spôsobom, aby vás odlíšili od konkurencie

V súčasnom boji o získavanie lojálnych zákazníkov, zlepšovania marží a zvyšovania zisku obstoja najmä firmy, ktoré sa dokážu adaptovať na dynamickom trhu a sú otvorené inováciám.

Ako vám ERP môže pomôcť v získaní konkurenčnej výhody?

Ak sa vám ešte nepodarilo získať konkurenčnú výhodu pred ostatnými, môže to byť spôsobené tým, že vás brzdia práve staré systémy. A to môže byť impulzom, aby sa vaša firma rozhodla vyskúšať a implementovať moderný ERP softvér. Vďaka nemu môže vaša organizácia zefektívniť svoje procesy, a čo je dôležité, obstáť v konkurencii tých, ktorí ho ešte nevyužívajú.

  • Majte vždy prístup k aktuálnym dátam 

Firmy sa kedysi spoliehali na svoju vlastnú vynaliezavosť, aby sa dostali pred konkurenciu. Čo je však dnešnou super devízou, ktorú potrebuje každá spoločnosť? Sú to predsa dáta!

Ak viete, čo potrebujú vaši zákazníci a vaša značka im ponúka adekvátne riešenia, ak ich dokážete počúvať a zároveň poznáte vaše slabé stránky, zlepšujete svoje produkty a služby ako aj zákaznícky servis, ste vždy o niečo ďalej pred ostatnými. Vďaka dátam a informáciám od zákazníkov a partnerov môžete rýchlejšie reagovať na ich priania či sťažnosti a váš biznis bude efektívnejší.

Moderný ERP systém vám poskytuje okamžitý prístup k cenným údajom o zákazníkoch. Zatiaľ čo vaši konkurenti sa spoliehajú na manuálnu extrakciu údajov v podobe rôznych tabuliek, ľudia vo vašej firme môžu mať prístup k dôležitým dátam oveľa rýchlejšie.

Vďaka dobrému ERP riešeniu sa zbavíte manuálneho vedenia záznamov alebo iných tradičných prístupov a zlepšíte kvalitu spracovania získaných informácií. Dáta majú obrovskú cenu. Ak nimi vaša firma disponuje a má v nich prehľad, môžete s nimi ďalej efektívne pracovať aj vďaka analytickým nástrojom ERP softvéru na plánovanie a prognózovanie, predpovedanie pozície dopytu a ponuky a správne rozhodovanie sa. 

ERP softvér umožňuje rôznym oddeleniam bezproblémový a okamžitý prístup k informáciám. Vďaka presným údajom a inteligentnej analytike, akou je aj reporting, je vaša firma pripravená proaktívne reagovať na meniace sa potreby trhu. 

  • Znižujte prevádzkové náklady vďaka ERP systému

Vďaka ERP systému firma môže zaviesť automatizované a efektívne procesy, čo jej  pomáha pri znižovaní celkových prevádzkových nákladov, vrátane nákladov na prácu, údržbu zariadení, zásob alebo nákladov na skladovanie. 

Zavedenie ERP tiež prináša zásadné inovácie v riadení zdrojov, ktoré eliminujú omeškania termínov a znižujú náklady na prevádzku. Vaše zisky dosiahnuté v krátkodobom horizonte sa tak dokážu udržať aj v dlhodobom horizonte, čím vytvárate skutočný zdroj dlhodobej konkurenčnej výhody.

  • Súlad  s predpismi

Zavedením správneho ERP softvéru môžu firmy lepšie dodržiavať všetky predpisy a bezpečnostné požiadavky, ktoré sú špecifické pre dané biznis odvetvie. Niektoré ERP riešenia naviac umožňujú zabudovanie najdôležitejších a opakujúcich sa regulačných požiadaviek priamo do systému. 

Splnením všetkých požiadaviek tak výrobcovia získavajú väčšiu dôveru audítorov, regulátorov, inšpektorov i samotných spotrebiteľov. Tá sa napokon pretaví aj do konkurenčnej výhody, čo vedie k vyššiemu podielu na trhu a vyššej ziskovosti.

ERP pomáha v plánovaní podnikových zdrojov

Keďže firmy už dnes podnikajú v prostredí, ktoré je poháňané výlučne dátami, spôsob, ako ich efektívne využívajú, je kľúčovým konkurenčným rozdielom v ich úspechu. Plánovanie podnikových zdrojov centralizuje údaje a oddelenia a spája obchodné operácie prostredníctvom riešenia ERP.

FLOWii ERP systém vám ponúka viacero riešení, ktoré fungujú samostatne, no zároveň spolupracujú. Jeho základ tvorí neobmedzená databáza na evidenciu partnerov, obchodných aktivít i komunikácie. Prehľad o firme, rozhodovanie na základe presných dát a profesionálna databáza zákazníkov sú základom pre stabilný rast každej firmy. Venujte svojim zákazníkom nadštandardnú starostlivosť

S ERP máte nielen online prehľad a poriadok vo firme, ale prostredníctvom neho môžete plánovať, riadiť a dosahovať dôležité ciele podniku. Vďaka FLOWii ERP softvéru tiež máte prehľad o prebiehajúcich, ale aj uzatvorených obchodoch a potenciálnych tržbách. Ustrážite každú obchodnú príležitosť s dôrazom na jej úspešné dotiahnutie do konca.

Nemusíte platiť za funkcie, ktoré nepoužívate. Prepojenie jednotlivých CRM a ERP funkcií s nástrojmi FLOWii vám umožní vidieť všetky dáta online na jednom mieste. Či chcete poslať e-mail, vystaviť faktúru alebo skontrolovať plán stretnutí, na všetko vám stačí FLOWii.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako môže plne integrovaný a flexibilný ERP systém pomôcť vašej firme dosiahnuť jej plný potenciál, zákaznícky tím Flowii je vám k dispozícii. Naši konzultanti vám radi pomôžu nastaviť procesy vo firme a pomôžu s integráciou ERP, aby sa stalo základom konkurenčnej výhody pre vaše podnikanie.

Lucia Baníková