Očakáva sa, že Cloudové služby, ktoré sa stali súčasťou dnešných úspešných firiem, budú dopĺňať systémy, ktoré sa zameriavajú na hromadnú analýzu dát, umelú inteligenciu, alebo čoraz populárnejšie blockchain technológie.

Trendy versus analýza dát

Napriek všetkému PR, reklame a propagácii, rozšírená realita, virtuálna realita, zmiešaná realita, blockchain a 3D tlač mali malý vplyv na podniky v posledných rokoch. Práve naopak – analýza veľkých dát (Big data) mala najväčší vplyv na spoločnosti a to podľa prieskumu, ktorý uskutočnili Andrew Shipilov (Professor of Strategy and the John H. Loudon Chaired Professor of International Management at INSEAD) s kolegom Nathanom Furrom na vzorke 317 absolventov MBA a účastníkmi programov výkonného vzdelávania na INSEAD. Respondenti boli väčšinou vedúci pracovníci a približne 50% z nich pracovalo vo veľkých nadnárodných spoločnostiach.

Veľká analýza dát, cloud a strojové učenie mali v posledných dvoch rokoch významný vplyv na podnikanie. Zdá sa, že veľká analýza údajov pomocou CRM a ERP systémov zmenila takmer všetky oblasti podnikania (vytváranie nových príjmov, hlavná ochrana podnikov, zlepšenie prevádzkovej efektívnosti, získavanie nových zákazníkov, zvýšená šanca na udržanie si zákazníkov, resp. lojálnosť existujúcich zákazníkov). Využívanie cloud-u predovšetkým pomohlo zlepšiť prevádzkovú efektivitu.

Umelá inteligencia ako nevyhnutný krok vpred

Pri pohľade na ďalšie dva roky však naši respondenti očakávajú, že využívanie umelej inteligencie sa dotkne takmer všetkých oblastí podnikania. Využívanie cloud-u bude stagnovať, alebo rozmenené na drobné, spoliehanie sa na cloudové technológie sa môže jednoducho stať väčšou súčasťou podnikových modelov všetkých spoločností, podobne ako dnešné smartphony. Zaujímavé je, že používanie internetu vecí (IoT) a blockchainu bude mať v najbližších niekoľkých rokoch stúpajúcu tendenciu. Očakáva sa, že blockchain môže v prvom rade pomôcť spoločnostiam zvýšiť prevádzkovú efektivitu, zatiaľ čo IoT im môžu pomôcť vytvoriť nové príjmy.

V najbližších piatich rokoch, tj. v dlhodobom horizonte, analýza veľkých dát - crm a erp systémy, učenie strojov a umelá inteligencia majú najväčší potenciál na implementáciu a prienik do spoločností, zatiaľ čo virtuálna a rozšírená realita, ako aj 3D tlač budú mať menší vplyv. IoT a blockchain sú uprostred.

Aliancie, partnerstvá, inovačné tabule a začínajúce podniky

Keď spoločnosť čelí novej technológii, má tri možnosti. Môžu budovať vnútorné kompetencie a procesy, vytvárať aliancie a partnerstvá s inými, ktorí ich zvládli alebo sa zamerať na akvizíciu a získavanie zamestnancov a zdrojov, ktoré tieto technológie zvládli.

Menej ako tretina našich respondentov sa pokúsila zaviesť novú technológiu samostatne, tj. približne 70 percent tvorilo najmenej jednu alianciu alebo spoločný podnik, ktorý zahŕňa zavedenie novej technológie. Obraz je úplne odlišný, pokiaľ ide o akvizície: Takmer 70 percent respondentov nekupovalo žiadnu spoločnosť na podporu digitálnej transformácie. Zdá sa, že spoločnosti využívajú partnerstvá ako dominantnú stratégiu pre riešenie digitálnych technológií.

Popri partnerstvách sa rozhodovatelia stále viac obracajú na nezvyčajný zdroj inovatívnych myšlienok – a tými sú napríklad vedúce osobnosti spoločnosti alebo po našom aj predstavenstvo. Tradične existujú oddelenia na zabezpečenie súladu, riadenie rizík a dohľad nad vrcholovým manažmentom. Viac ako tretina respondentov (pracujúcich pre spoločnosti s predstavenstvom) však uviedla, že ich predstavenstvo dôrazne vyzýva vrcholový manažment, aby inicioval rizikové plány, ktoré by mohli pomôcť vylepšiť a zefektívniť podnikanie spoločnosti. Toto je veľmi zaujímavé zistenie, keďže ako sa zdá, mnohé spoločnosti používajú svojich riaditeľov ako nástroj a prostriedok k inovácií. Rozhovory s vrcholovým manažmentom naznačujú, že v niektorých spoločnostiach členovia predstavenstva aktívne navrhujú potenciálnych partnerov pre aliancie a kontrolujú portfólio aliancií spoločnosti. V niektorých firmách generálny riaditeľ dokonca aktívne berie členov správnej rady na technické prieskumy a dobrodružstvá, aby sa mohli viac oboznámiť s príležitosťami (a partnerstvami), a aby neskôr odsúhlasili generálnemu riaditeľov tieto inovácie.

Napokon, mierne menej ako 40 percent spoločností sa zapojilo do urýchľovacích procesov. Niektorí z nich boli začínajúcimi podnikateľmi hľadajúcimi firemných partnerov; ostatní boli v opačnej situácii. Potreby začínajúcich podnikateľov a zabehnutých podnikov boli odlišné. Začínajúci podnikatelia sa snažili získať finančné prostriedky, stabilitu a „dobré rady“ pre rozvoj, zatiaľ čo partneri zabehnutých spoločnosti hľadali inovatívne nápady, inšpiráciu od talentovaných start-up-istov a investičné príležitostiam.

Avšak, podnikatelia nemusia automaticky profitovať na účasti na start-upových projektových. Aj keď sa spoločnosť rozhodne pracovať so start-upom, nemusia byť nevyhnutne schopní premeniť nápady zo start-upu v konkrétnom projekte. Podnikoví partneri, ktorí hlásia najväčšiu spokojnosť s napadmi prebratými od start-upov, mali za týmto účelom vyčlenených jednotlivcov, ktorých hlavná úloha bola slúžiť ako prepojenie medzi start-upom a zvyškom podniku. Takýto implementačný manažér zabezpečuje, aby spoločnosť vykonávala nové projekty so začínajúcimi podnikmi, ako aj učila sa a inšpirovala sa od nich.

Celkovo prieskum ukázal transformačnú povahu rôznych digitálnych technológií. Spoločnosti majú rôzne možnosti riešenia vplyvu technológií na svoje obchodné modely: partnerstvá, zvýšenie angažovanosti zamestnancov a vedúcich zamestnancov, a start-upové projekty na zvýšenie výkonnosti.  Určite sú však aj iné spôsoby.

zdroj: INSEAD