Práca na diaľku sa za posledné roky stala pre mnohých zamestnancov štandardom. V niektorých odvetviach sa bežný päťdňový pracovný týždeň v kancelárii zmenil, čím sa vytvoril priestor pre flexibilnejšie spôsoby práce. Pre niektorých manažérov však môže byť projektový manažment v podmienkach home office výzvou. 

Softvér na projektový manažment, ktorý uľahčuje prácu

Mnohé spoločnosti umožnili ľuďom pracovať z domu nastálo, prípadne prešli na hybridný model práce. Aby bola práca z domu efektívna a ľudia mohli pracovať aj na diaľku v tímoch, vyžaduje si tiež zavedenie istých pravidiel a využívanie moderných technológií.  

Na trhu dnes možno nájsť množstvo nástrojov na efektívne a produktívne fungovanie firiem, ktoré uľahčujú ľuďom vzájomnú komunikáciu a plánovanie. Menšie firmy využívajú na projektový manažment Slack, Asanu alebo Trello. Okrem nich existujú aj rôzne ďalšie nástroje na plánovanie úloh a projektový manažment. Investovanie do efektívneho softvéru sa napokon každej firme po určitom čase mnohonásobne vráti.

Ak potrebujete mať online prehľad o projektoch a zákazkách, či dodržiavaní termínov, jedným z vhodných nástrojov je aj FLOWii. Či už plánujete pracovné úlohy, potrebujete dodržiavať dôležité termíny alebo využívať chatovú konverzáciu s kolegami, FLOWii vám pomôže jednoducho dotiahnuť akýkoľvek projekt do konca. Jeho výhodou je, že ponúka aj CRM systém, s ktorým môžete nástroj na projektový manažment jednoducho prepojiť.

Projektový manažment nebol nikdy jednoduchší, vyskúšajte FLOWii

Výhody home office pre firmy

Home office prináša firmám veľa benefitov. Napriek tomu však nie je vhodný pre každého. Jednak nie každému zamestnancovi vyhovuje alebo to jednoducho neumožňuje charakter práce. Podľa prieskumu, ktorý uskutočnil portál Profesia je za úplný home office iba 8 % Slovákov. Síce má skúsenosť s prácou z domu viac ako polovica z nich (až 54% Slovákov),  táto možnosť je lákavá prevažne pre mladšiu populáciu. Spoločnosť Gartner však uvádza, že do roku 2030 sa tieto preferencie zvýšia o zhruba 30%.

Práca z domu, ak je nastavená dobre, ponúka výhody zamestnancom aj zamestnávateľom. Kým zamestnancom poskytuje viac autonómie a flexibility, zamestnávatelia sa môžu tešiť vyššej produktivite zamestnancov a šetriť náklady firmy.

  • Väčšia flexibilita a produktivita

Jednou z najväčších výhod práce z domu je zvýšená flexibilita práce. Práca na diaľku umožňuje zamestnancom pracovať spôsobom, ktorý vyhovuje ich životnému štýlu. Napríklad čas dochádzania do práce a z práce, ktorý neraz predstavuje asi hodinu denne, môžu zamestnanci využiť inak. 

Ak má zamestnanec vhodne zariadený pracovný priestor, môže sa viac sústrediť na svoje úlohy. Využíva tak efektívne svoj pracovný čas, než by ho strávil v dopravnej zápche alebo rozptyľovaním s kolegami v kancelárii.

  • Nižšie náklady na priestory

Prenájom alebo kúpa kancelárskych priestorov je pre mnohé firmy nákladná, najmä v korporátnych centrách a hlavných mestách. Musíte pokryť nájomné, energie, upratovacie služby, podnikové stravovanie, a ďalšie. Čo keby ste už nepotrebovali trvalé kancelárske priestory alebo ste pracovali v menších? Tieto zdroje firma môže investovať do zlepšovania produktov, firemnej kultúry, vzdelávania a ďalších benefitov pre zamestnancov.

  • Kvalitní ľudia

Práca na diaľku zamestnávateľovi umožňuje rozšíriť svoj tím o nových ľudí a získať  talenty z celého sveta. Odstránením geografických obmedzení môžete nájsť skúseného človeka pre danú prácu bez ohľadu na to, kde žije. To vám môže pomôcť obsadiť aj náročnejšie pozície - a nájsť popredných odborníkov, ktorí pomôžu vašej firme byť pred o niekoľko krokov pred konkurenciou.

Mnohé firmy dnes využívajú na projektový manažment rôzne softvéry a nástroje

Ktoré firmy zostali pri home office?

Pre trvalý home office sa rozhodli aj niektoré známe firmy ako Slack či Twitter. Slack vyvíja aplikácie na komunikáciu a spoluprácu pracovných tímov a využívajú ho ľudia po celom svete. Firma zo Silicon Valley v júni 2020 oznámila, že svojim súčasným zamestnancom ponúka možnosť pracovať z domu natrvalo, pričom kancelárie ponechá v určitej forme otvorené. Spoločnosť tiež otvorila väčšinu svojich nových pozícií aj pre vzdialenejších kandidátov z celého sveta. Twitter bol zase jednou z prvých spoločností, ktorá oznámila, že zamestnancom, ktorí chcú pracovať z domu, to umožní natrvalo, kým to ich pracovná pozícia. 

Home office prináša aj výzvy pre projektový manažment

Aj keď práca na diaľku má veľa výhod, nesie so sebou aj isté výzvy. Najmä, čo sa týka práce manažérov a projektového manažmentu. Nastavenie home office si vyžaduje čas a vopred nastavené pravidlá. Ak sa nedodržiavajú alebo členovia tímu nevedia nájsť vzájomný súlad, nastáva problém. 

Aj preto sa niektoré spoločnosti sa rozhodli po pandémii vrátiť k práci v kanceláriách. Motívom mnohých zamestnávateľov a manažérov bol najmä dôvod, aby pravidelný home office neovplyvnil vzájomnú tímovú spoluprácu a firemnú kultúru. Nedostatok osobnej interakcie navyše môže byť náročný pre mnohých ľudí, ktorí sa už nemusia cítiť ako súčasť tímu alebo sústavnou prácou z domu zostávajú vyhorení a bez motivácie.

Projektový manažment s FLOWii

V budúcnosti možno očakávať, že čoraz viac ľudí bude pracovať na diaľku. To, že nejde len o krátkodobý trend, dokazujú aj mnohé firmy, ktoré otvárajú pozície vhodné pre home office.

Projektový manažment s FLOWii vám aj v takomto prípade môže mnohé uľahčiť. Nech sú vaši zamestnanci kdekoľvek, majú prístup informáciám na jednom mieste a nemusia po nich pátrať. Ľuďom sa v tíme pracuje lepšie, majú prehľad o práci svojich kolegov a vedia, kedy je úloha dokončená, aby sa projekt posúval ďalej.

Manažér dá do systému jasné zadanie, každému je pridelená istá zodpovednosť a tím postupuje podľa plánu bez toho, aby pracoval pod tlakom alebo sa niečo opomenulo. Ak teda pracujete v odvetví, ktoré prácu z domu umožňuje a zvažujete jeho zavedenie, môžete ísť na to postupne. Pomocou správnej stratégie a vhodne zvoleného softvéru sa ľudia naučia byť zodpovednejší za svoje úlohy, váš tím bude pracovať lepšie a budete mať spokojnejších zamestnancov. 

Napokon aj mnohé štúdie potvrdzujú, že ľudia na home office dokážu pracovať sústredenejšie a sú v priemere produktívnejší než pracovníci v tradičnom kancelárskom prostredí.

Lucia Baníková