FLOWii CRM a mini ERP aplikácia dokáže komunikovať s ekonomickým systémom POHODA prostredníctvom API, alebo pomocou manuálneho exportu/importu dát. Prepojiť je možné doklady, partnerov a zákazky jednosmerne z FLOWii do POHODY.

Rozsah prepojenia dokladov (z FLOWii do POHODY)

  • Export vydaných preddavkových faktúr
  • Export vydaných faktúr
  • Export prijatých faktúr
  • Export prijatých objednávok (prijatý dopyt)
  • Export vydaných objednávok (vydaný dopyt)

Manuálny export a import dát

Doklady je možné z FLOWii vyexportovať kliknutím na evidenciu Fakturácia -> Export -> Export do účtovníctva Pohoda.

Doklady do POHODY je možné naimportovať kliknutím na Súbor -> Dátová komunikácia -> XML import/export.

Online komunikácia prostredníctvom API

Informácie ohľadne FLOWii API nájdete tu: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/documents/document-pohoda-export/get-document-pohoda-export

Rozsah prepojenia partnerov (z FLOWii do POHODY)

  • Export partnerov

Manuálny export a import dát

Partnerov je možné z FLOWii vyexportovať kliknutím na evidenciu Partneri -> Export -> Export do účtovníctva Pohoda.

Partnerov do POHODY je možné naimportovať kliknutím na Súbor -> Dátová komunikácia -> XML import/export.

Online komunikácia prostredníctvom API

Informácie ohľadne FLOWii API nájdete tu: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/partners/partner-pohoda-export

Rozsah prepojenia zákaziek (z FLOWii do POHODY)

  • Export zákaziek z FLOWii

Manuálny export a import dát

Zákazky je možné z FLOWii vyexportovať kliknutím na evidenciu Zákazky -> Export -> Export do účtovníctva Pohoda.

Zákazky do POHODY je možné naimportovať kliknutím na Súbor -> Dátová komunikácia -> XML import/export.

Online komunikácia prostredníctvom API

Informácie ohľadne FLOWii API nájdete tu: https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/orders/order-pohoda-export

Pre online komunikáciu s ekonomickým systémom POHODA by ste mali mať zriadený POHODA mServer.