Jednoduchá evidencia odpracovaných hodín, rýchly prehľad o príchode a odchode zamestnancov, PN, dovolenkách alebo služobných cestách, efektívnejšie riadenie pracovnej sily, automatizácia manuálnych úloh spojených s dochádzkou. To je iba niekoľko výhod, ktoré firmám prináša jednoduchý dochádzkový systém. V dobe, kedy mnohé z nich digitalizujú, sa vám čoraz viac vyplatí elektronická evidencia dochádzky. Prečítajte si, ako funguje a v čom vám môže pomôcť.  

Či ste menšia alebo stredná firma, dochádzkový systém sa vám dnes oplatí z mnohých dôvodov. Veľa pracovných procesov, ktoré ste doteraz riešili manuálne, vám elektronická evidencia dochádzky zautomatizuje. Okrem toho, že vám umožňuje sledovať produktivitu ľudí, absencie a lepšie manažovať prácu zamestnancov, pomáha aj vášmu mzdovému a účtovnému oddeleniu.

 1. Jednoduchá správa zamestnancov

Online dochádzkový systém umožňuje ľahkú správu informácií o zamestnancoch, vrátane pracovnej doby, odpracovaných hodín, služobných ciest, voľna či iných absencií. Ak manažujete pracovný tím, máte nielen jednoduchý prístup k dátam, ale informácie o zamestnancoch môžete sledovať z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet.

Vo FLOWii dochádzkovom systéme môžete plánovať dovolenky, návštevu lekára či iné aktivity. Zamestnanci tiež majú na svojej nástenke prehľad o tom, koľko dovolenky vyčerpali, koľko voľných dní im ešte zostáva alebo koľko hodín odpracovali v konkrétnom mesiaci.

 1. Automatizácia procesov

Elektronická evidencia dochádzky vám pomôže automatizovať veľa manuálnych úloh, ktoré sú spojené s dochádzkou. Nielen evidenciu príchodov a odchodov zamestnancov, ale aj výpočet odpracovaných hodín a mzdovému oddeleniu systém pomáha aj pri generovaní miezd. Znižuje to riziko chybovosti a uľahčuje prácu kolegov na personálnom oddelení.

Zároveň môžete ustrážiť nadčasy zamestnancov a náležite ich za ich odpracovaný čas ohodnotiť, čím do firmy vnášate viac transparentnosti.

 1. Viac možností pre zamestnancov

Online dochádzkový systém má výhodu aj v tom, že zamestnancom ponúka viac možností pre zaznamenanie dochádzky. Do FLOWii dochádzkového systému sa môžete zaevidovať prostredníctvom webového portálu, cez mobilnú aplikáciu alebo aj prostredníctvom tabletu, ktorý si firma umiestni na svojom pracovisku. Zvyšuje to pohodlie a pružnosť zamestnancov, čo napokon vedie aj k ich vyššej spokojnosti a angažovanosti.

 1. Analytické nástroje a správa výkonnosti

Veľa elektronických dochádzkových systémov dnes ponúka aj rôzne analytické nástroje a správu výkonnosti, ktoré manažérom umožňujú sledovať produktivitu zamestnancov, absencie a iné dôležité metriky. Tí šikovnejší ich môžu využiť aj na zlepšenie pracovných procesov a lepšie manažovanie pracovných úloh v tíme. FLOWii dochádzkový systém vám ponúka aj report odpracovaných hodín. Ak vám nestačí PDF report, dochádzku zamestnancov si môžete skontrolovať jednoducho aj pomocou grafických prehľadov. Ako vaši zamestnanci trávia pracovný čas uvidíte okamžite.

 1. Prispôsobiteľnosť a škálovateľnosť

Online dochádzkový systém má viac výhod oproti tradičným robustnejším systémom. Vo FLOWii si ho môžete nastaviť podľa vlastných potrieb. FLOWii poskytuje rozsiahle možnosti nastavenia prístupových práv zamestnancov, pomocou stredísk a prístupov viete dochádzku dokonca rozdeliť aj na viacero pobočiek.

Efektivita, transparentnosť a rýchly prehľad

Online dochádzkový systém pozitívny vplyv na efektivitu, transparentnosť a manažovanie pracovnej sily, čo vedie k zvýšenej produktivite a ziskovosti firmy.

Výhodou dochádzkového systému od FLOWii je, že je prístupný z akéhokoľvek miesta, kde máte prístup na internet. Manažéri a zamestnanci tak majú ľahký prístup k informáciám o dochádzke a odpracovaných hodinách. FLOWii evidencia dochádzky si navyše nevyžaduje žiadnu náročnú inštaláciu, ani vstupnú investíciu. Cena takéhoto dochádzkového systému je tak podstatne nižšia.

FLOWii poskytuje aj mobilnú aplikáciu na evidenciu dochádzky, ktorá zamestnancom umožňuje jednoducho zaznamenávať svoju dochádzku a odpracované hodiny pomocou smartfónu. To zvyšuje pohodlie a pružnosť najmä pre tých, ktorí pracujú mimo kancelárskeho prostredia z domu alebo sú práve na služobnej ceste.

Výhody elektronického dochádzkového systému:

 • Efektívne riadenie zamestnancov a plánovanie pracovnej sily
 • Presné vyplácanie mzdy
 • Sledovanie produktivity a výkonnosti zamestnancov
 • Dodržiavania právnych požiadaviek
 • Zlepšenie transparentnosti a spravodlivosti vo firme
 • Online prístup odvšadiaľ, kde máte prístup na internet
 • Manažovanie prístupových práv
 • Evidencia dochádzky v reportoch alebo grafoch