Pre vzdelávanie a sebarozvoj zamestnancov v súčasnosti existuje viacero možností. Tie pritom pre firmu či jednotlivca nemusia hneď znamenať veľkú investíciu. Okrem množstva odborných článkov, blogov a videí na špecializovaných portáloch sú populárne aj rôzne e-learningove platformy, ktoré ponúkajú nekonečné množstvo kurzov a školení. Inšpirujte sa niektorými z nich.

S príchodom štvrtej priemyselnej revolúcie vyústili dôsledky rýchlej integrácie technológií a digitálnej transformácie do situácie, kedy mnohé firmy potrebujú držať krok s rýchlymi inováciami. To je v kombinácii s prehlbovaním medzier v zručnostiach dôvodom, prečo je aktívne investovanie do vzdelávania zamestnancov nevyhnutné. Zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie a školenia zamestnancov, či celých tímov, môžu byť preto rozhodujúcim faktorom pre prosperitu alebo prežitie firmy pri jej transformácii a napredovaní.

Pre aký model moderného vzdelávania sa rozhodnúť? 

Skôr, ako sa pozrieme na príklady úspešných vzdelávacích platforiem, upriamime pozornosť na možnosti sebavzdelávania v online priestore. 

Zamestnancami a manažérmi je už dlhodobo vyhľadávaný portál amerického biznis média Inc. Pôvodne printové médium prinieslo ako prvé ešte v roku 1981 na obálke časopisu fotku Steva Jobsa s titulkom “Tento muž navždy zmenil biznis”. Po vstupe do online priestoru aj v súčasnosti publikuje šesť tlačených vydaní ročne a množstvo odborných kníh. Na svojej stránke prináša denne online články a videá i populárny týždenný podcast s názvom Inc.Uncensored, v ktorom si môžete vypočuť diskusie o trhových a priemyselných trendoch, technológiách, startupoch a podobne. Podcast bol dva roky po sebe ocenený cenou Best of the Web za najlepší podcast. Produkuje taktiež niekoľko živých a virtuálnych podujatí.

Čerpajte vedomosti z univerzít

Medzi obľúbené a vyhľadávané portály startupistov, podnikateľov a manažérov patrí Harvard Business Review, ktorý zastrešuje HBP-dcérska spoločnosť Harvardskej univerzity. Zoširoka prináša informácie, novinky a trendy zo sveta biznisu, a to najmä z oblasti manažmentu, vyjednávania, tvorby stratégií, marketingu a financií. Portál obsahuje okrem veľkého výberu podcastov a článkov aj zaujímavé videá analýz a rozhovorov okrem iných aj s profesormi Harvard Business School. 

Ďalším zo zaujímavých projektov, ktoré vzišli z univerzitného prostredia a čerpajú zo silného akademického postavenia, je portál Yale Insights. Ide o portál univerzity Yale, konkrétne jej postgraduálneho štúdia manažmentu, ktorý sa primárne venuje vzdelávaniu a výskumu v oblasti behaviorálnej ekonómie, líderstva, prevádzkového manažmentu, marketingu, obchodu, ale aj mnohých ďalších. Témy týchto predmetov tvoria základ publikovaných článkov, pričom sa nevyhýba ani ďalším  najaktuálnejším problémom a otázkam pri vzdelávaní spoločnosti ako je vzťah financií a geopolitiky alebo trvalo udržateľného hospodárstva. 

Vyskúšajte digitálne platformy e-learningu

Populárnou možnosťou osobného rozvoja, ako aj skupinového vzdelávania zamestnancov a ich školenia sú najmä vzdelávacie online digitálne platformy. V tomto smere je vďaka konkurencii možnosť výberu kurzov nekonečná. Od obchodných a technických tém, vývojárstva, IT, cez leadership, marketing, projektový manažment, dizajn, až po zvládanie stresu. Veď len na jednej zo známych platforiem Udemy nájdete až 175-tisíc kurzov a viac ako 60-tisíc lektorov. Máte pritom možnosť učiť sa vami vybraný kurz v desiatich svetových jazykoch. 

Ako postupovať pri výbere e-learningovej platformy? 

  • Identifikujte svoje potreby v oblasti e-learningu
  • Zamerajte sa na kvalitu kurzov
  • Všímajte si jednoduchosť používania
  • Vyberte si technologicky vyspelého poskytovateľa e-learningových služieb
  • Vsaďte na vysokú úroveň reportingu a analytiky
  • Berte ohľad na pomer ceny a kvality

Platformy sa dajú rozdeliť podľa spôsobu ich užívania a špecializácie. V prípade spomínanej Udemy alebo platformy Coursera je výučba postavená na schopnosti ľudského mozgu spracovať informácie prostredníctvom videa rýchlejšie ako pomocou textu. Ich prednosťou je najmä pútavá forma, kratší čas na štúdium a jeho nižšie náklady. Zároveň oceníte jednoduchosť a flexibilitu v komunikácii.

Skupinové učenie prináša pri mnohých predmetoch výhody vzájomnej kooperácie a interakcie medzi študentmi. Spoločnú vzdelávaciu skúsenosť, kde sa študenti zameriavajú na budovanie spolupráce ponuka Getsmarter alebo Pluralsight Skills. Môžete sa tak učiť aj z nápadov, súborov zručností a skúseností iných študentov. Popri štúdiu tak zapracujete aj na schopnosti skupinovej analýzy a tvorbe tímu.

Ak dávate prednosť štúdiu v slovenskom jazyku aj tu máte možnosť kvalitného výberu.

Objavte české a slovenské vzdelávacie platformy

V prípade, že vás baví digitálny marketing a radi by ste ho študovali v slovenskom jazyku, stojí za pozornosť Digitálna univerzita. Platforma ponuka polročné certifikované štúdium digitálneho marketingu alebo ročné MBA štúdium digitálneho marketingu a leadershipu. Prevedie vás nim výborne vyskladaný tím lektorov, za ktorými nájdete množstvo úspešných príbehov a projektov. 

Pre firmy, ako aj jednotlivcov je zaujímavá najväčšia školiaca platforma na československom trhu s názvom Seduo.sk. Široké spektrum certifikovaných kurzov a vzdelávacích programov pokrýva témy od komunikácie, marketingu, ovládania rôznych softvérov až po produktivitu, osobný rozvoj a mnohé iné.

Rôznorodú ponuku kurzov aj v oblasti projektového riadenia, personalistiky či marketingu ponúka aj česká platforma Educity.cz. Na technológie a osobný rozvoj je zase zameraná knižnica online kurzov Digiskills.cz.

Keď sa školí celá firma

Čo v prípade, keď chcete v rámci firmy školiť svojich zamestnancov? Kitaboo Insight a SAP Litmos dodávajú školiace materiály jednoducho a efektívne. Sú vhodné pre firmou organizované interaktívne školenia zamestnancov, umožňujúce cielené vzdelávanie a zlepšovanie ich skúseností. Výhodou online platforiem pre školenie zamestnancov je, že umožňujú organizáciám poskytovať rovnaký obsah školení všetkým zamestnancom. Zároveň sa jednotlivec môže učiť vlastným tempom podľa svojich schopností a požiadaviek.

Osobitnou kategóriou profesionálneho rozvoja je online poradenstvo. Vhodné je pre akýkoľvek segment, či už ide o financie, nehnuteľnosti, psychológiu alebo akékoľvek iné odvetvie. Flexingit spája organizácie s najkvalitnejšími a skúsenými obchodnými konzultantmi. Vyhľadá a vyberie vám špecializovaného odborníka presne podľa vašich požiadaviek. Mindler zas umožňuje online kariérne poradenstvo od špičkových odborníkov na vzdelávanie, ktoré pomáha študentom vybrať si pre nich najvhodnejšiu školu. Diaľkové konzultácie vám ušetria náklady a nepohodlie spojené s cestovaním. Poskytnutá konzultácia je súkromná a nie je zdieľaná s nikým iným.

Daniel Staník