Poznáte tieto programy na vytvorenie faktúry zadarmo?

Na Slovensku existuje viacero online fakturačných systémov. Pripravili sme pre vás porovnanie fakturačných programov,  ktoré môžete využívať zdarma. Pozreli sme sa na to, aké funkcie ponúkajú v bezplatnej verzii a na aké obmedzenia by ste sa mali do budúcna pripraviť. Dobrou správou je, že niektoré slovenské programy na tvorbu online faktúr sú skutočne zdarma a bez limitácií.

FLOWii

FLOWii je on-line softvér na riadenie podniku, ktorý prináša prehľad a poriadok do firiem. FLOWii sa skladá z niekoľkých na seba nadväzujúcich online riešení. Poskytuje funkcie CRM, ERP, riadenie zákaziek a projektov, manažment úloh, online fakturáciu, skladové hospodárstvo, evidenciu príjmov a výdavkov, emailing i dochádzku zamestnancov. Hlavnou výhodou FLOWii je, že si môžete zapnúť len tie funkcie, ktoré aktuálne potrebujete. Napríklad bezplatnú online fakturáciu, ktorá nemá žiadne obmedzenia. Bezplatná online fakturácia vo FLOWii ponúka neobmedzený adresár partnerov, možnosť vystavovať zálohové, aj ostré faktúry a evidovať prijaté faktúry od dodávateľov.

Vzhľad faktúr si môžete prispôsobiť (hlavička, pätička, podfarbenie). Na faktúru si dokážete pridať logo, pečiatku s podpisom, menu (EURO, CZK a pod.) a tiež si môžete faktúru uložiť do PDF v rôznych jazykových mutáciách (slovenčina, čeština, maďarčina, angličtina, poľština, nemčina) a odoslať ju priamo z FLOWii emailom (možnosť nastavenia SMTP). Zákaznícka podpora je k dispozícii prostredníctvom emailu i telefonicky. Spomedzi ostatných aplikácii má FLOWii najviac funkcií v bezplatnej verzii. Oproti iDokladu a KROS fakturácii neponúka vystavovanie faktúr cez mobilnú aplikáciu.

iDOKLAD

iDoklad je obľúbený fakturačný program pre drobných podnikateľov. Dá sa povedať, že je jedným z hlavných priekopníkov v oblasti online fakturácie. Okrem platenej verzie, ktorá je nabitá množstvom funkcií, ponúka aj bezplatnú verziu, v ktorej môžete spravovať 5 kontaktov, vystavovať ostré faktúry, evidovať k faktúram úhrady, pridávať cenníkové položky a používať mobilnú aplikáciu. V bezplatnej verzii vám ale môže chýbať adresár pre 6 a viac kontaktov, evidovanie prijatých faktúr najmä kvôli výdavkom, vystavenie zálohovej faktúry, logo a pečiatka na doklade, export faktúr do účtovných systémov, napojenie na API, telefonická zákaznícka podpora, automatické párovanie platieb, automatické generovanie faktúr a ďalšie.

KROS fakturácia

KROS patrí medzi najväčšie IT firmy na Slovensku. Jeden z produktov, ktoré poskytujú, je aj online fakturácia. Podobne ako pri aplikácii iDoklad môžeme hovoriť o pomerne komplexnej aplikácii na tvorbu faktúr pre začínajúcich podnikateľov, živnostníkov a firmy. Verzia zadarmo „Balík FREE“ ponúka možnosť vytvárania faktúr a zálohových faktúr s QR kódom, maximálne 5 partnerov, základné prehľady o fakturácii, 1 používateľ s plným prístupom a 1 používateľ s obmedzeným prístupom (odporúčané pre účtovníka pre účely exportu faktúr do programu ALFA PLUS a OMEGA).

Oproti iDokladu ponúka Kros nielen emailovú zákaznícku, ale aj telefonickú podporu počas pracovných dní. To, čo vám v bezplatnej verzii môže chýbať, je napríklad možnosť evidovania úhrad k faktúram, neobmedzený počet partnerov, upomienky, tvorba cenových ponúk, dodacích listov, automatické dopĺňanie fakturačných dát z registrov, API prepojenie, exporty do účtovných systémov, možnosť upraviť vzhľad faktúry, atď.

Accai

Accai poskytuje online fakturáciu, službu vedenia účtovníctva, miezd a daňového poradenstva. Na rozdiel od ostatných spomenutých fakturačných systémov, poskytuje accai aj služby. V bezplatnej verzii online fakturácie môžete vystavovať faktúry a zálohové faktúry v neobmedzenom množstve. Na faktúru si môžete pridať vlastné logo. Bezplatná verzia je podstatne okresaná oproti verzii platenej. Verzia zadarmo napríklad neponúka QR kód na faktúrach, evidenciu zoznamu odberateľov, dobropisy, prepojenie na obchodný register, viac číselných radov na dokladoch a rovnako ani možnosť vystaviť faktúru v inej ako tuzemskej mene.

mPOHODA

POHODA patrí medzi najznámejšie ekonomické a účtovné systémy na Slovensku. Rovnako ako KROS, ktorý poskytuje KROS fakturáciu, POHODA poskytuje bezplatné online faktúry prostredníctvom programu mPOHODA. V bezplatnej verzii Start môžete vystavovať doklady do limitu 100 ks. Ide najmä o objednávky, výdajky, zálohové faktúry, daňové doklady, faktúry, pokladničné doklady, predajky a adresár – ten je obmedzený na 20 ks. Výhodou je, že doklady môžete vystavovať v rôznych menách a v systéme je dostupný aj cenník tovarov a služieb.

Účto+

Účto+ je komplexný online systém pre firmy a ich účtovníkov, v ktorom je možné vystavovať faktúry zadarmo. Okrem bezplatnej verzie si môžete zakúpiť paletu ďalších riešení ako napríklad knihu jázd, API, správu a archiváciu zmlúv, evidenciu došlej pošty, a podobne. Vo verzii, ktorú Účto+ ponúka zadarmo, môžete vystavovať cenové ponuky, zálohové faktúry, ostré faktúry, daňové doklady, vyúčtovacie faktúry a dodacie listy. Výhodou bezplatnej verzie oproti niektorým fakturačným systémom je aj neobmedzený adresár kontaktov a exporty dokladov do účtovných systémov Pohoda, Omega a Money. Na vystavených faktúrach vám nebude chýbať ani logo, pečiatka s podpisom a QR kód.

Turbofaktúra

Aplikácia Turbofaktúra je vytvorená spoločnosťou, ktorá je tvorcom známeho účtovného systému MRP. Hlavnou výhodou Turbofaktúry je to, že sú všetky jej funkcie dostupné zdarma a nemusíte si platiť za žiadne balíky navyše. V Turbofaktúre viete vystaviť faktúru a preddavkovú faktúru. Na faktúru môžete pridať logo, pečiatku, QR kód a odoslať ju emailom. Nevýhodou je to, že systém  ponúka pomerne málo funkcií, ktoré  sa nedajú rozšíriť ani prostredníctvom plateného balíka. To ale neznamená, že vám ponúkaný bezplatný balík nebude postačovať.

Záver porovnania programov na vystavovanie faktúr vo verzii zadarmo

V záverečnom porovnaní nepoukazujeme na všetky funkcie porovnávaných fakturačných systémov. Zamerali sme sa na najdôležitejšie funkcie pre používateľov a porovnávali sme len tie funkcie, ktoré poskytujú programy zdarma.

Informácie o funkcionalitách sú spracované k 14.7.2023 na základe údajov uvedených na webstránkach poskytovateľov fakturačných systémov, alebo na základe emailovej komunikácie s poskytovateľom fakturačného systému.

Pozn. autora – každá z hore uvedených spoločností/programov odpovedala na zákaznícku požiadavku prostredníctvom emailu do jedného pracovného dňa, čo hodnotím veľmi pozitívne.

Na čo sa zamerať pri výbere systému na faktúry online?

Pri výbere programu na tvorbu faktúr zvážte niekoľko kritérií:

  1. Prehľadnosť a jednoduchosť – program nemá byť jednoduchý a prehľadný iba  pre vás, ale aj pre vašich budúcich zamestnancov.
  2. Funkcie – nepozerajte sa len na tie funkcie, ktoré potrebujete používať teraz, ale myslite na to, že vaša firma bude rásť a s rastom firmy budú rásť aj požiadavky na softvér.
  3. Bezpečnosť – overte si, či prevádzkovateľ aplikácie na tvorbu faktúr zálohuje dáta pravidelne.
  4. Zákaznícka podpora – ideálne je, ak je dostupná telefonicky a prostredníctvom emailu.
  5. Referencie – pozrite si  recenzie na Google a zákaznícku základňu poskytovateľov fakturačného systému. Systémy, ktoré majú stovky až tisíce používateľov, sú overené vekom a sú menej náchylné na chyby v programe.
  6. Hodnota pre podnikanie – program by vám mal priniesť dlhodobú hodnotu. Nejde len o vystavenie faktúry, ale aj o automatizáciu činností vo firme (napríklad automatické párovanie platieb s bankou), možnosť rozšíritenia  programu o ďalšie riešenia (sklad, zákazky, úlohy, financie, CRM, obchod, a pod.).