Predtým ako sa pustíme do druhého dôležitého SCRUM kroku, pripomeňme si SPRINT a jeho základnú charakteristiku.

Čo je sprint?

Sprintom označujeme krátky vývojový cyklus. Presnejšie ide o obdobie počas, ktorého vyvíjame a testujeme stanovené úlohy. Sprint musí mať pevne definovanú dĺžku. Časom sme zistili, že pre náš tím sú najefektívnejšie 2 týždne. Štartovacia čiara každého sprintu je plánovanie a výber úloh z backlogu. (viac o správe backlogu si môžete prečítať v blogu: Prečo nepodceňovať BACKLOG a navyše ušetriť kopec času.) Výsledkom plánovania sprintu je cieľ sprintu a záväzok sprintu (zoznam user stories, ktoré sa tím zaviazal počas sprintu dokončiť). Jasne definovaný cieľ a záväzok sprintu pomáhajú každému tímu upriamiť pozornosť na konečný úžitok pre zákazníka a práve tomu prispôsobiť i výber sprintových úloh.

Ako plánujeme sprint?

Sprint plánujeme tiež cez aplikáciu Úlohy vo FLOWii. Pre každý sprint si vytvoríme samostatný priečinok (skupinu úloh). Nazveme ho číslom sprintu a do názvu uvedieme časové obdobie v ktorom prebieha. Tu sa môže uviesť aj cieľ sprintu. Pre zjednodušenie práce každý priečinok sprintu vždy obsahuje aj podpriečinky:

Chyby – ak sa nájde nejaká chyba zapíše sa sem a počas sprintu ju opravíme (chyby sa opravujú prednostne)

Záväzok – tu patrí záväzok tímu pre tento sprint

Pre šikovných – tu patria úlohy, ktoré sa spravia ak by sme boli veľmi šikovní a dokončili všetky úlohy zo záväzku, pred koncom sprintu

Samotné plánovanie prebieha nasledovne. Naštartujeme projektor, a postupne podľa priority prechádzame s Produkt Ownerom úlohy z backlogu. Tie postupne presúvame do záväzku, kým nemáme vybrané. V tomto kroku si k úlohám poznačíme nápady, na čo dávať pozor a na čo nezabudnúť. FLOWii na karte Súčty priamo spočíta body, kde si bez námahy kontrolujeme objem vybraných úloh.

Toľko o sprinte a jeho plánovaní. V ďalšej už záverečnej časti blogu sa dozviete ako efektívne sledovať priebeh sprintu a vySCRUMOVAŤ sa do úspešného konca.

Ukážka naplánovaného sprintu vo FLOWii, na ktorom sa práve začalo pracovať:

Ukážka naplánovaného sprintu vo FLOWii

Ak ste prečítali tento blog až do konca, mohlo by vás tiež zaujímať:

Prečo nedpoceňovať BACKLOG a zároveň ušetriť kopec času. (1.časť)

Ako efektívne sledovať priebeh sprintu a vySCRUMovať sa k úspešnému koncu? (3.časť)