Logistika dobre riadeného skladu spočíva predovšetkým v rýchlosti prípravy a expedovaní vybraných položiek. Mnohí manažéri skladov dnes volajú po vyššej efektivite. Prečítajte si pár dobrých tipov, ako znížiť čas odberu v sklade a doručiť tovar čo najrýchlejšie ku konečnému zákazníkovi.

Aká je efektivita vášho skladu? 

Vidieť malé a stredne veľké sklady zápasiť so zlou efektivitou nie je nič nezvyčajné. Mnohí manažéri skladov po dôkladnej analýze skladových operácií priznávajú, že ide o jeden z častých problémov, ktorý pramení z nedostatku štandardných procesov a špecializácie v rámci skladu.

V plnení procesu elektronického obchodu je príjem na sklad úplne prvým krokom, aj preto by mal byť bezproblémový a presný. Ten zahŕňa doručovanie, vykladanie i skladovanie zásob v sklade. Identifikácia chýb a nezrovnalostí na začiatku prijímania položiek pomáha predchádzať väčším problémom pri vychystávaní, balení alebo expedícii tovaru. Je preto dôležité, aby si podniky uvedomili výhody dobre zavedeného prijímacieho procesu.

Ako zefektívniť proces príjmu v sklade?

Zlepšenie prijímania tovaru začína nastavením interných zmien riadenia skladu. Vyskúšajte niekoľko osvedčených postupov, ktoré by ste mali dodržiavať počas procesu prijímania tovaru:

  • Implementujte moderný systém riadenia skladu (WMS)

Príjem tovaru zahŕňa množstvo procesov, ktoré môžu byť časovo náročné a únavné. Manuálne sledovanie a dokumentovanie úloh, ako je pohyb zásob, dostupnosť práce a vybavenia a podrobnosti o produkte, môže viesť k zbytočným chybám.

Moderné riešenia skladového softvéru môžu podnikom pomôcť v automatizácií a optimalizácií všedných úloh a v znížení zbytočných chýb. Implementácia skladového systému pomáha efektívnejšie plánovať pohyb zásob, aby sa predišlo preplneniu skladu a nadmernému zásobovaniu. Na druhej strane môže tiež predvídať potenciálne situácie vypredania zásob a automaticky spúšťať objednávky na doplnenie.

  • Dajte si záležať na predbežnom príjme

Zefektívnenie prijímacieho procesu na sklad začína dlho predtým, než prvý kamión vôbec vyrazí na cestu do vášho skladu. Vždy, keď je to možné, oznámte odosielateľom a dodávateľom vaše jasné a konkrétne požiadavky na príjem.

Zohľadnite všetko od postupov vykladania nákladu až po požiadavky na balenie. To zahŕňa informácie na štítku alebo prijateľnú veľkosť balíka, čím sa zabezpečí, že položky budú pripravené na presun a budú hneď po príchode zorganizované.

Vytvorenie registračného systému pre prijaté položky pomocou označovania čiarovým kódom je dnes už nutnosťou a prispieva k efektívnej správe zásob. Pomocou systému pre riadenie skladov skenery čiarových kódov alebo mobilné zariadenia tovar identifikujú a zaevidujú. Takto získané dáta sa automaticky nahrávajú do vášho ERP systému, čím eliminujete časovo náročné manuálne zadávanie údajov často náchylné na chyby.

  • Zaškolte svojich zamestnancov

Školenie by malo byť najvyššou prioritou pred vykonaním významných zmien v spôsobe prijímania tovaru na sklad. To zahŕňa investície do vhodných vzdelávacích programov, zabezpečenie jasných metód riadenia, podporu otvorenej komunikácie a podporu spätnej väzby zamestnancov. Ak školenie nie je efektívne, pravdepodobne vám vzniknú veľké náklady na opravu chýb.

  • Máte dostatok ľudí?

Mzdové náklady predstavujú 50 až 70 percent prevádzkového rozpočtu skladu, čo z nich predstavuje jeho najväčšiu nákladovú položku.

Efektívne riadenie pracovnej sily riadené systémom zabraňuje nedostatočnému alebo nadmernému prideľovaniu zdrojov a pomáha pri vyrovnávaní pracovného zaťaženia. Skladový softvér dokáže automatizovať efektívne riadenie pracovnej sily, a tým udržiavať úroveň produktivity skladu, či predchádzať zraneniam a bezpečnostným incidentom. 

Na základe množstva naplánovaného tovaru na doručenie zaistite, aby bol k dispozícii správny počet zamestnancov, ktorí vám pomôžu. Aby bol proces ukladania čo najproduktívnejší, zamestnanci by mali presne vedieť, ako a kde skladovať položky. Ak chcete zvýšiť efektivitu, môžete definovať úlohy skladu na základe polohy, stavu a schopností pracovníkov.

  • Dôkladne skontrolujte prichádzajúci tovar

Kontrola je rovnako dôležitá pre prichádzajúce, ako aj odchádzajúce položky. Práve tu, na začiatku procesu skladovania, možno nájsť problémy s predajcami, odosielateľmi a inými manipulantmi.

V prijímacom procese by mal byť preto k dispozícii dostatok času a pracovných síl na kontrolu, aby bolo možné poskytnúť presné údaje o inventári a nahlásiť akékoľvek problémy predajcovi alebo odosielateľovi. Týmto spôsobom je možné podľa potreby vyhodnotiť a riešiť neadekvátne balenie alebo oneskorenie pri preprave.

Nezrovnalosti zistené v prijatých balíkoch nahláste čo najskôr. Čím rýchlejšie budete mať položky, ktoré potrebujete, tým rýchlejšie môže celý sklad pokračovať v prevádzke ako zvyčajne.

Zefektívnite odber v sklade a zlepšite výkonnosť

Príjem tovaru je jedným z najdôležitejších procesov pohybu tovaru v sklade. Pre dobré fungovanie je preto efektívny a bezchybný príjem priam nevyhnutným krokom. Automatizácia a digitalizácia prijímacieho procesu je dnes dôležitejšia než kedykoľvek predtým, aby bol váš sklad synchronizovaný s meniacou sa obchodnou dynamikou. To sa premietne do rýchlejšieho obchodného rastu i vyšších príjmov.

Zadovážte si moderný skladový systém od spoločnosti FLOWii a zlepšite nielen proces príjmu tovaru v sklade, ale aj celkové fungovanie skladu.

Lucia Baníková