V spolupráci s biznis konzultantom Igorom Axamítom sme pripravili tipy od majiteľov firiem pre majiteľov firiem. Tieto stručné tipy pochádzajú zo stretnutí poradných TAB Boardov (sú použité len so súhlasom členov TAB Boardov). 

NEČAKAJTE

Je čas zanechať za sebou minulosť a prijať súčasnosť.

Nikto nemá odpoveď na to čo príde, musíme byť súčasťou objavovania toho, čo funguje!

Zvážte tieto otázky:

  • Ako môžeme maximalizovať príležitosti?
  • Ako môžeme byť potrebnejší?
  • Ako môžeme pomôcť klientom v ich odvetví?
  • Potrebujeme šetriť peniaze?
  • Alebo robiť niečo lepšie?
  • Ako musíme zmeniť spôsob predaja?

POMÔŽTE SVOJMU TÍMU MYSLIEŤ AKO MAJITEĽ FIRMY

Prinútiť váš tím, aby viac premýšľal ako majiteľ firmy, môže byť náročné, ale je to cenné, pretože potom pozerajú na podnikanie novými očami a hľadajú riešenia.

Svoj tím som posunul tým, že som ich zahrnul do skúmania možností a pomáhal im pochopiť, prečo musíme dosiahnuť obchodné ciele.

HRAJTE PODĽA SVOJICH SILNÝCH STRÁNOK, ALE DOPLŇTE SVOJE SLABINY

Spoznajte svoje silné stránky a pokračujte vo svojom smere.

Napríklad, ak ste silný v oblasti rozvoja firmy, ale nemáte dostatok finančných vedomostí, hľadajte spôsob ako nájsť pomoc v tejto oblasti.

Zamestnajte niekoho na prekonanie tejto slabej stránky, oustsourcujte tieto aktivity, alebo sa s niekym poraďte, aby vám pomohli s vašimi slepými miestami.

A vždy sa uistite, že počúvate skôr, ako kritizujete alebo dávate riešenia.

DELEGUJTE

Pokračujte v skúmaní toho, aké vaše činnosti a úlohy môžete odložiť pre svoj tím.

Pomôže vám to udržať si prehľad o veciach, ktoré môžete robiť iba vy.

Ostatným umožníte robiť veci, v ktorých sú pravdepodobne lepší ako vy.

AKO VYZERÁ 10?

Veďte úprimné rozhovory s členmi tímu, keď nespĺňajú očakávania.

Najmä ak si ich chcete udržať.

Každý chce uspieť.

Spýtajte sa ich teda, ako vyzerá na škále očakávania 10-ka?

Aké sú ich nápady na riešenie?

KROKY PRI ZÁCVIKU ZAMESTNANCA

Pri zácviku zamestnanca, aby vykonal nejakú úlohu, najmä pri nástupe do zamestnania, nezabudnite vždy na 4 kroky:

  1. Pomenujte - pomenujte úlohu, ktorú chcete splniť.
  2. Vysvetlite - vysvetlite úlohu a ako to zapadá do ceľkového obrazu.
  3. Ukážte - Ukážte zamestnancovi správny spôsob, ako spraviť úlohu.
  4. Trénujte - Vytvárajte "svalovú pamäť" tým, že zamestnanec vykoná úlohu znova a znova, až kým ju zvládne.

Znie to jednoducho, ale preskočiť niektorý krok je recept na chaos.

Autor: Igor Amaxít, Facilitátor poradných Boardov lídrov malých a stredných firiem, business coach, CEO The Alternative Board Bratislava