Cieľom spoločnosti Fontionnel&Co s.r.o. je zabezpečovať konzultačný servis v oblasti zakladania, predaja a správy podnikov na Slovensku aj v zahraničí. “Svojim zákazníkom chceme priniesť viac ako kvalitné služby. Pre nás ako firmu je dôležité fungovať efektívne a aktívne pracovať s našimi potenciálnymi aj existujúcimi zákazníkmi.” Prezradil nám jeden z konateľov spoločnosti Mgr. Patrik Škulavík. Opýtali sme sa ho, čo je pre nich pri efektívnom riadením firmy dôležité a ako im pri tom pomáha FLOWii.

Váš príbeh - Ako ste našli FLOWii?

K FLOWii som sa dostal cez dochádzku. Pre firmu som hľadal jednoduchý systém, ktorý by nás odbremenil od každodennej evidencie dochádzky. Následne ma kontaktoval zákaznícky servis a oboznámil ma s možnosťami, ktoré FLOWii ponúka. Zaujalo ma, že prostredníctvom jednej aplikácie môžem riadiť zákazky, pracovné úlohy, dochádzku a navyše mať poriadok v zákazníkoch. Tak som začal postupne skúšať všetky nástroje FLOWii...

Prečo ste sa rozhodli CRM systém zaviesť do firmy?

S rastom našej spoločnosti (zákazníci, zákazky, zamestnanci, cashflow,..), bolo pre nás čoraz náročnejšie udržať si prehľad nad tým, na čom ľudia pracujú, s kým aktuálne spolupracujeme, k tomu myslieť na našich existujúcich zákazníkov. Ako firma chceme fungovať efektívne. Len tak môžeme včas a kvalitne poskytovať služby naším klientom. Prehľad o ľuďoch a poriadok v zákazníkoch v jednom systéme je základ pre efektívne fungovanie. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli hľadať systém, ktorý nás odbremení od neefektívnych činností a tak pomôže zvýšiť produktivitu celej firmy.

Prečo používate FLOWii?

Výborné je, že všetky procesy, ktoré vo firme prebiehajú, FLOWii zaznamenáva a dokáže s nimi pracovať celá firma. Tiež oceňujeme prístup FLOWii tímu. Sú stále k dispozícií a na všetky požiadavky reagujú promptne. Aktívne počúvajú a konzultujú naše požiadavky, na základe ktorých prinášajú vylepšenia. Dnes už celá naša firma funguje na FLOWii, začíname s ním každý pracovný deň. Stal sa z neho plnohodnotný člen nášho tímu. 🙂

Aká bola Vaša najväčšia prekážka pri používaní FLOWii?

Najväčšou prekážkou akéhokoľvek systému, je zvyknúť si a pracovať s ním. Hoci FLOWii je v tomto smere  jednoduché, treba si zvyknúť. Pri implementácii by som určite odporučil úvodnú konzultáciu či školenie. Ušetrí vám kopec času a dozviete sa rôzne triky pre rýchlejšie používanie.


Požiadavky p. Škulavíka pre Fontionnel&Co s.r.o.:

Požiadavka 1: "Zákazky, úlohy, systém práce – chceme mať prehľad a poriadok."

Pri poskytovaní našich služieb, čelíme denne veľkému množstvu úloh. Komunikovať s klientom, spracovať celú právnu administratívu, sledovať termíny... Aby sme vedeli naše služby poskytovať kvalitne potrebujeme mať prehľad o tom, čo treba spraviť aj s akou prioritou. Len tak, dokážeme riadne a na čas plniť požiadavky našich klientov.

FLOWii Riešenie:

S FLOWii máme v úlohách poriadok. Každý vie, aké sú priority a úlohy. Komunikácia je rýchlejšia. Už nemusíme všetko riešiť mailom či osobne a navzájom sa vyrušovať. Prístup k informáciám má každý online. Na zmeny nás FLOWii upozorní. Prehľad o pracovných úlohách máme za celú firmu a zároveň sa vieme pozrieť na aktivity konkrétneho zamestnanca.

Požiadavka 2: "Pre nás je dôležité evidovať každého potenciálneho zákazníka a budovať s ním dlhodobý vzťah."

Každodenne nás oslovujú desiatky nových klientov. Je pre nás nesmierne dôležité evidovať každú požiadavku. Požiadavky sa spracujú a po dohode s klientom vykonáme služby. Častokrát sa jedná o dlhodobý proces, práve preto je pre nás dôležité každý krok, úlohu, poznámky či dôležité prílohy evidovať v jednom prehľadnom systéme – FLOWii.

FLOWii Riešenie:

S FLOWii zaznamenáme každý potenciálny kontakt so všetkými potrebnými údajmi a plánujeme ďalší krok. Všetky potenciálne objednávky máme na jednom mieste. Naši obchodníci v nich majú prehľad, vedia s nimi efektívne pracovať ďalej.

Požiadavka 3: "Aktivitám, ktoré nám neprinašajú výsledky, chceme venovať minimum času."

Vo firme si evidujeme dochádzku, pretože chcem mať prehľad o tom, koľko času v práci trávime a potrpíme si na disciplínu. Klasickú zošitovú evidenciu hodnotíme ako zastaralú – zapisovanie, kontrolovanie, listovanie v knihe dochádzky o ktorú sa musí postarať zodpovedná osoba.

FLOWii Riešenie:

S FLOWii si každý svoju dochádzku jednoducho klikne cez tablet. Na konci mesiaca máme k dispozícii prehľadný report odpracovaných hodín na každého zamestnanca. Dochádzkou sa nik nezaťažuje, všetci sa venujú svojej práci. Spojením dochádzkového reportu a prehľadu úloh, vieme ako efektívne naši zamestnanci trávia pracovní čas.