Ako vaša firma využíva cloudové riešenia? Hoci sa vďaka digitalizácii procesy vo firmách výrazne zrýchľujú, niektoré sa stále obávajú prejsť do cloudu. Dôvodom je neraz rezistencia voči zmene i strach o bezpečnosť dát. Využívanie cloudových aplikácií pritom podnikateľom prináša efektívne riešenia pre biznis, firmám šetrí čas i financie a navyše je ekologické.    

Firma na cloude –  máloktorá sa mu vyhne

Svet moderných technológií sa vyvíja rýchlym tempom. Softvéry, ktoré kedysi patrili medzi moderné riešenia, sú dnes často zastaralé. Na trh sa každodenne dostávajú nové softvéry a aplikácie, ktoré uľahčujú riadenie procesov v biznise a robia ho efektívnejším.

Hoci Európska komisia tlačí biznis sektor do cloudových riešení, na Slovensku ich využíva iba 36% firiem. Slovenské firmy sa v digitalizácii posúvajú pomaly a zaostávajú nielen za susednou Českou republikou (44%), ale aj za európskym priemerom (41%) a západoeurópskymi krajinami. Firmy, ktoré stále nevyužívajú cloudové riešenia, sa však prechodu na cloud nevyhnú. Ak chcú obstáť v domácej a zahraničnej konkurencii, k digitalizácii ich donúti samotný trh.

Niektoré firmy sa boja o bezpečnosť dát

Firma na cloude - pre mnohých podnikateľov to môže pôsobiť dosť odstrašujúco. Dôvodom, prečo firmy častokrát odmietajú prechod do cloudu, je aj ich konzervatívny prístup. Domnievajú sa, že cloud nie je bezpečný. Avšak to, že máte dáta v počítači alebo na disku na lokálnom serveri ešte neznamená, že sú v bezpečí. Faktom je, že firmy nedostatočne zálohujú svoje dáta alebo ich nezálohujú vôbec. Pre bezpečnosť dát je pritom dôležité, aby mala každá firma funkčné zálohy.

Tak ako všetky technológie, aj cloud napreduje. Pre firmu je výhodnejšie, ak sú jej dáta na cloude, kde sa o nich starajú desiatky profesionálov, než keď sa o server stará jeden človek. FLOWii napríklad vždy odporúča firmám uchovávať dáta na cloude, pričom je dobré ich zálohovať aj na vlastný server.

Uspejte v konkurencii vďaka prechodu na cloud

Cloudovým riešeniam sa firmy nevyhnú. Dôkazom toho je aj situácia počas pandémie. Zatiaľ čo sa offline svet na nejaký čas zastavil, online svet fungoval ďalej a napredoval. Rozvíjali sa a prežili firmy, ktoré dokázali okamžite reagovať na zmeny alebo ktoré už predtým využívali cloudové riešenia.

Firma na cloude si dokáže zabezpečiť stabilitu z pohľadu infraštruktúry a zároveň aj z pohľadu ľudských zdrojov. S nastavením pravidiel a využívaním cloudových aplikácií je efektívnejší aj projektový manažment a s ním aj riadenie zákaziek či celého biznisu. Ak firmy chcú obstáť v konkurenčnom prostredí, vedia, že musia byť pripravené na rôzne nečakané krízové situácie. A práve využívanie cloudových aplikácií im môže výrazne pomôcť.

Ak to charakter biznisu dovoľuje a firmy majú nastavené obchodné procesy a vyškolených zamestnancov, biznis môže fungovať aj v online priestore bez väčších obmedzení. Či už máte vo firme zavedený home office alebo hybridný model práce, zamestnanci majú vďaka cloudovým riešeniam prístup k dôležitým dátam a dokumentom.

Otestujte si cloudovú aplikáciu FLOWii zadarmo

V prípade, že vo vašej firme uvažujete nad prechodom do cloudu, predtým než si definitívne vyberiete systém alebo riešenie pre svoj biznis, si ujasnite, čo potrebujete. Chcete využívať cloudový softvér na komunikáciu (hromadný e-mailing, kampane, chat medzi zamestnancami) alebo potrebujete CRM systém na riadenie vzťahov so zákazníkmi? ERP, a teda ekonomický systém vám zase umožňuje lepšie plánovať podnikové zdroje a poskytuje prepojenie medzi rôznymi agendami ako sú riadenie zákaziek, skladový systém, predaj a financie.

Takéto riešenia ponúka aj cloudová aplikácia FLOWii, ktorá sa pre mnohé zvučné firmy stala ekonomickým a bezpečným riešením. FLOWii pozostáva z niekoľkých na seba nadväzujúcich modulov, ktoré podnikateľom pomáhajú efektívnejšie riadiť svoju firmu a podnikové zdroje. CRM systém, riadenie zákaziek, online fakturácia, projektový manažment, evidencia príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo a evidencia dochádzky zamestnancov či ERP systém – to všetko môžu s FLOWii využívať malé, stredné i veľké firmy, ktoré chcú robiť biznis premyslene a strategicky.

Malé a stredné firmy verzus veľké biznisy na cloude

Firmy sa pre cloudové riešenia rozhodujú najmä z dôvodov znižovania nákladov a pre efektívnejší chod biznisu. Často ich však odrádza aj proces migrácie dát, ktorý vie byť náročný na čas i organizáciu. 

Niektoré robustné cloudové softvéry a riešenia môžu stáť vašu firmu veľa peňazí. Ak ste malá alebo stredná firma, vyskúšajte si niektoré z aplikácií zadarmo - napríklad FLOWii. Aj vďaka tomu zistíte, či sadnú pre účely vášho biznisu.

V prípade malých a stredných firiem je prechod do cloudu jednoduchší. Najideálnejšiu východiskovú situáciu majú nové firmy alebo podnikatelia, ktorí ešte len rozbiehajú svoj biznis a nie sú zaťažení rôznymi riešeniami. Stále však platí, že či už začínate podnikať alebo chcete posunúť svoj biznis, na trhu máte na výber množstvo dostupných cloudových riešení, ktoré si na začiatku nemusia vyžadovať veľké investície.

Petra Nagyová