Evidencia pracovného času a evidencia dochádzky sa často zamieňajú. K najčastejšiemu omylu dochádza, keď zamestnávateľ eviduje dochádzku zamestnancov namiesto ich pracovného času, ktorý upravuje aj zákon. Firmám sa však oplatí evidovať aj dochádzku vašich ľudí. Ak hľadáte vhodné softvérové riešenie na evidenciu dochádzky, môžete si ho otestovať vo FLOWii. Ponúkame vám jednoduchý online dochádzkový systém, ku ktorému potrebujete jedine počítač a internet. 

Evidencia dochádzky verzus evidencia pracovného času

Kým sledovanie pracovného času zamestnancov upravuje Zákonník práce, evidencia dochádzky vyplynula skôr z potrieb firiem. V niektorých prípadoch je nevyhnutná, aj preto má evidencia neprítomnosti zamestnanca svoj účel.

Zamestnávatelia sú povinní viesť evidenciu pracovného času, nadčasov, nočnej práce alebo aktívnej pracovnej pohotovosti zamestnanca. Táto potreba nadväzuje na základnú povinnosť zamestnávateľa platiť zamestnancom za vykonanú prácu adekvátnu mzdu.

Aby mohol zamestnávateľ správne a spravodlivo ohodnotiť svojich ľudí, pri výpočte mzdy sa zohľadňuje práve počet odpracovaných hodín, nadčasy, príplatok za nočnú prácu a podobne. Zákon zároveň garantuje aj najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času či primeraný odpočinok po práci. Aj preto Zákonník práce stanovil povinnosť zamestnávateľov viesť evidenciu pracovného času zamestnancov.

Dochádzkový terminál vo FLOWiiEvidencia pracovného času má pre firmu veľa výhod

Na rozdiel od evidencie pracovného času, evidencia dochádzky nie je povinná, no pre mnohé firmy v praxi výhodná. Vďaka nej zamestnávateľ i manažéri vedia, či sa zamestnanec zdržiava na pracovisku alebo v areáli zamestnávateľa. Pri dochádzke eviduje najmä vstup zamestnanca do práce zamestnávateľa a odchod z nej. Má však aj praktický význam. Vo firmách, ktoré majú svojich obchodníkov alebo kde ľudia pracuje na rôznych projektových zákazkách, máte okamžitý prehľad, či sú zamestnanci práve na služobnej ceste, u lekára, čerpajú dovolenku alebo sedia v kancelárii či na home office. Aj takýmto spôsobom môžete lepšie manažovať projekty a v prípade neprítomnosti niekoho z tímu alokovať neodkladné pracovné úlohy na kolegov v tíme.

Dochádza zamestnancov môže byť evidovaná rôznymi spôsobmi. Niektoré firmy na ňu stále používajú Excel. No poznáme aj lepší a rýchlejší spôsob. FLOWii vám ponúka jednoduchý online dochádzkový systém, ku ktorému potrebujete jedine počítač a internet. Pomocou prehliadača sa prihlásite, kliknete a dochádzka je zaevidovaná.

Ako merať čas na projektoch pomocou FLOWii

Čo získate vďaka dochádzke zamestnancov s FLOWii?

  • Získate prehľad o zamestnancoch
  • Sledujete rôzne druhy absencií
  • Môžete lepšie plánovať pracovné úlohy
  • Máte prehľad o dochádzke na pracovisku
  • Môžete si nastaviť aj automatickú evidenciu prestávok