Sú pre vás pojmy ako CRM systém a ERP systém mätúce? Pozrime sa bližšie na to, na čo firmy ERP využívajú a aké sú jeho prínosy pre biznis. 

Čo je ERP?

ERP je skratka, ktorá pochádza z anglického pojmu Enterprise Resource Planning a v preklade znamená plánovanie podnikových zdrojov. Pomocou erp systému možno komplexne koordinovať všetky firemné zdroje i jednotlivé oddelenia firmy prostredníctvom zdieľaných dát v jednom systéme.

ERP systém teda slúži na komplexné riadenie podniku, pomocou ktorého firmy dokážu plánovať a dosahovať svoje ciele. Jeho hlavnou výhodou je, že dokáže spájať firemné procesy ako sú sklad, výroba, administratíva, logistika a zjednocovať dáta, ktoré sa ich týkajú, v rámci jedného systému. 

Kde sa využíva ERP?

ERP systém využívajú najmä stredné a väčšie podniky. Opodstatnenie ERP nájdeme pri procesoch v nasledujúcich oblastiach:

 • ekonomika, financie, účtovníctvo, fakturácia a mzdy
 • riadenie zákaziek, obchodu a výroby
 • riadenie ľudských zdrojov
 • business inteligence (zber, normalizácia, analýza, prezentácia a interpretácia obchodných dát – údajov o vývoji v organizácii)
 • zákaznícka podpora
 • logistika

V praxi sa najčastejšie stretávame s ERP, ktoré pokrývajú obeh objednávok, zákaziek od zákazníkov, až po dodanie výrobku či služby.

Ako sa využíva ERP v logistike?

Pomocou ERP systému môžete zefektívniť spoluprácu medzi odberateľmi, dodávateľmi, partnermi i zákazníkmi. Čo to znamená? Jednoducho všetky zúčastnené strany dokážete prehľadne vybaviť pomocou jedného softvéru v jedinej transakcii.

K dlhodobému uspokojovaniu neustále rastúcich požiadaviek zákazníkov a zároveň skvalitňovaním služieb vašej konkurencie, je otázkou času, kedy budete musieť skôr či neskôr integrovať logistický informačný systém. Zákaznícky servis, dodacie lehoty, dostupnosť produktov a reklamácie - to sú všetko faktory, ktoré zákazník, dodávateľ, či odberateľ pri každej transakcii vníma.

Neprofesionálna komunikácia môže zmariť objednávku zákazníka. Predĺženie dodacej lehoty u neho môže vyvolať nedôveru. Nedostatočná dostupnosť produktov zasa znižuje tržby. Práve preto je pre podporu logistických činností nevyhnutný erp softvér, ktorý zabezpečí príjímanie a vybavovanie objednávok v požadovanom čase a kvalite, evidenciu zásob a skladu, meranie výkonov jednotlivých pracovníkov, monitoring prepravy a mnohé ďalšie.

ERP pomáha v strategickom rozhodovaní firiem

ERP poskytuje firmám cenné dáta v reálnom čase. Práve vďaka korektným dátam môžete vyhodnocovať a nastavovať obchodnú stratégiu. Zároveň vám pomáha aj pri zodpovedaní nasledujúcich otázok:

 • Ako môžete efektívnejšie evidovať obchodné prípady?
 • Ako efektívnejšie pracovať s objednávkami?
 • Ako efektívnejšie plánovať výrobu, nákup a predaj tovaru?
 • Ako efektívnejšie skladovať zásoby?
 • Ako efektívnejšie expedovať hotové výrobky?

ERP a CRM v cloude sú naďalej trendom 

Cloud a cloudové služby dnes nie sú žiadnou novinkou. Používatelia k nim môžu pristupovať pomocou webového prehliadača, vďaka čomu možno aj ERP alebo CRM softvér používať prakticky odkiaľkoľvek. Desktopové aplikácie, ktoré je potrebné inštalovať do počítača, sa čoraz viac stávajú skôr prežitkom. Mení sa tiež technologický a obchodný model podnikových systémov.

Cloudový erp systém dnes už viac nepotrebujete inštalovať. Postačuje jednoduchá registrácia cez internetový prehliadač a softvér si môžete zakúpiť na ľubovoľný počet mesiacov - napríklad aj od FLOWii.

Efektivitu práce s ERP systémom podporujú aj mobilné aplikácie, ktoré sú dostupné aj na Android, Windows, či iOS. Používanie cloudových aplikácii je jednoduché a k informáciám sa dostanete prostredníctvom svojho počítača, tabletu, či mobilu všade tam, kde je dostupný internet. Takéto riešenia sú navyše cenovo dostupné a ich správa a aktualizácia je vykonávaná poskytovateľom softvéru v pravidelných intervaloch.

Poznáte prínosy ERP systému?

Skúsme si zhrnúť niektoré prínosy ERP systému:

 • detailný monitoring udalostí v rámci organizácie v reálnom čase
 • centralizácia dát - všetky informácie máte v jednom systéme
 • bezpečnosť dát
 • efektívnejšie riadenie procesov a lepšie pracovné prostredie pre zamestnancov
 • sledovanie pohybu materiálu medzi jednotlivými strediskami (sklad, výroba, výrobky po záruke, hotové výrobky a pod.)
 • výmena (import, export ) dát s inými systémami
 • umožňuje jednoduché globálne integrácie (výmenné kurzy, jazyky a pod.)
 • prispôsobiteľné užívateľské rozhranie vrátane nastavenia oprávnení jednotlivých zamestnancov

Nevýhody implementácie ERP systému

ERP systém môže mať pre podnik aj niekoľko nevýhod, no oplatí sa nad nimi zamyslieť a zobrať ich ako príležitosť:

 • ­vysoké investičné náklady pri menších a stredných podnikoch
 • dlhodobá návratnosť
 • úprava softvéru môže byť finančne náročná
 • vysoké licenčné poplatky
 • zložitá implementácia – časová náročnosť (v prieme od 6 do 18 mesiacov)
 • nutnosť neustálej kontroly

Aká je cena erp systému?

Cenu podnikového informačného systému vždy určuje niekoľko parametrov:

 • cena databázového softwéru
 • cena licencie
 • cena za jednotlivé moduly
 • cena za aktualizáciu a údržbu systému
 • cena za telefonickú, e-mailovú či inú formu podpory
 • cena za špeciálne požiadavky používateľa

Najnižšia cenová kategória ERP systémov sa pohybuje od 2 až 10-tisíc eur. Pod túto cenu spadá  napríklad základné doplnenie funkcionalít k už existujúcemu účtovnému softvéru.

Stredná cenová kategória erp systémov sa pohybuje medzi 10 až 70-tisíc eurami. Hovoríme o potrebe ERP pre stredne veľké spoločnosti, ktoré majú od 10 do 250 zamestnancov. Cena môže byť aj vyššia v závislosti od komplikovanosti podnikových procesov a požiadaviek na softvér.

Najvyššia cenová kategória sa pohybuje od 70-tisíc eur a týka sa najmä veľkých nadnárodných spoločností.