Ako veľmi si vo firme dávate záležať na tvorbe cenovej ponuky? Tvorba cenovej ponuky a jej včasné zaslanie zákazníkovi sú v obchodnom procese dôležité. Jasná cenová ponuka zároveň zvyšuje dôveryhodnosť vašej firmy a uľahčuje klientovi rozhodovanie o nákupe.

Každá dobre vypracovaná cenová ponuka dokáže ľudí presvedčiť k nákupu a zároveň je vizitkou každej firmy. Potenciálnemu zákazníkovi poskytuje podrobné informácie o cenách za vaše produkty alebo služby a zároveň s nimi odkazujete na hodnotu, ktorá sa s nimi spája. V prípade požiadaviek zákazníkov, ktorí sa dopytujú na cenu, je vždy dôležité odpovedať čo najskôr.

Na žiadosť klientov o cenovú ponuku reagujte čo najrýchlejšie a adresne. Ak si chcete získať dôveru zákazníkov, zabezpečte, aby bola vaša cenová ponuka prehľadná, presná a jasne štruktúrovaná. Mala by byť profesionálna a mala by pôsobiť konzistentne v súlade s vašou komunikáciou, aby váš zákazník získal dobrý dojem o vašej spoločnosti a vami ponúkaných produktoch alebo službách. S FLOWii si popri online fakturácii môžete vytvoriť aj cenovú ponuku online s vlastným logom.

Čo by mala cenová ponuka obsahovať?

 1. Zadajte informácie o firme

Žiadnej cenovej ponuke nemôžu chýbať informácie o firme vrátane názvu, adresy, kontaktných a identifikačných údajov.

 1. Nezabudnite na číslo ponuky

Uveďte dátum, kedy bola ponuka vytvorená, a pridajte jedinečné číslo cenovej ponuky, čo vám vo firme uľahčí jej identifikáciu.

 1. Pridajte kontaktné informácie klienta

Zahrňte kontaktné údaje klienta, vrátane názvu spoločnosti, adresy a kontaktných údajov.

 1. Popíšte vaše produkty alebo služby

V cenovej ponuke detailne popíšte konkrétne produkty alebo služby, na ktoré si zákazník vyžiadal ponuku. Uveďte aj prípadné vlastnosti, špecifikácie, vlastnosti, varianty produktu alebo možnosti prispôsobenia.

 1. Uveďte ceny čo najprehľadnejšie

Pri každom produkte alebo službe uveďte jednotkové ceny, vrátane prípadných doplnkových nákladov, poplatkov alebo zliav. Zahrňte aj celkovú cenu za každú položku.

 1. Na konči nesmie chýbať celková suma

Vypočítajte celkovú sumu za všetky položky, vrátane jednotlivých položiek a prípadných zliav.

 1. Ponúkate zľavu alebo máte špeciálnu ponuku?

Ak máte na produkt alebo vybrané produkty a služby dostupné zľavy alebo špeciálne ponuky, jasne ich uveďte a vysvetlite podmienky, ktoré sa na nich viažu.

 1. Uveďte podmienky platby a podmienky dodania, či termín

V každej cenovej ponuke uveďte podrobnosti o podmienkach platby, vrátane lehôt na úhradu. Informujte zákazníka o termínoch dodania, spôsobe dopravy, nákladoch na dopravu a iných relevantných logistických informáciách.

 1. Nezabudnite uviesť platnosť ponuky

Uveďte dobu platnosti ponuky, aby bolo zákazníkovi jasné, ako dlho platí. Cenovú ponuku následne podpíšte a nechajte schváliť zo strany vášho zástupcu a zákazníka, čo formálne potvrdí akceptáciu ponuky.

 1. Máte prílohy a dodatočné informácie? Pridajte ich

Ak je to potrebné, pridajte do cenovej ponuky prílohy ako sú technické špecifikácie, certifikáty alebo ďalšie dokumenty, ktoré môžu byť pre klienta užitočné.

Vzor cenovej ponuky vo FLOWii

Vzor cenovej ponuky_FLOWii

Kedy poslať cenovú ponuku zákazníkovi?

Cenovú ponuku by ste mali poslať klientovi vtedy, ak prejaví záujem o vaše produkty alebo služby a požiada vás o konkrétne informácie o cenách. Tu sú niektoré typické prípady, kedy je vhodné poslať cenovú ponuku:

 1. Požiadavka od zákazníka

Ak klient expresne požiada o cenovú ponuku alebo informácie o cenách, mali by ste mu čo najrýchlejšie poskytnúť relevantné informácie.

 1. Po prvom kontakte

Ak vás zákazník požiada o informácie o vašich produktoch alebo službách prvýkrát, zaslanie cenovej ponuky online môže byť prvým krokom k uzavretiu obchodu.

 1. Po obchodnej prezentácii alebo konzultácii

Ak ste prezentovali vaše produkty alebo služby zákazníkovi alebo ste mali konzultáciu s klientom a dohodli ste sa na určitých veciach, v ďalšom kroku mu môžete poslať cenovú ponuku, aby mal konkrétne informácie o cenách.

 1. Pri individuálnych alebo špecifických požiadavkách

Ak vás zákazník požiada o špecifické produkty alebo služby s individuálnymi požiadavkami, zaslanie cenovej ponuky na mieru môže byť veľmi účinné pri uzavretí nového obchodu.

 1. Po dopyte cez webový formulár alebo predchádzajúcej komunikácii

Ak zákazník využije váš webový formulár na dopyt o cenu, pošlite mu cenovú ponuku ako odpoveď na tento dopyt. Ak už medzi vami prebehla predchádzajúca komunikácia a zákazník prejavil záujem, pošlite mu v rámci ďalšieho kroku cenovú ponuku.