“Férovosť, rýchla reakcia na požiadavky, individuálny prístup a kvalitne odvedená práca je to, čo chceme našim zákazníkom priniesť”, hovorí konateľ spoločnosti BM Elektro s.r.o. pán Bohuš Žila. Jeho firma už viac ako osem rokov poskytuje služby v oblasti elektromontážnych prác a počet jej zákazníkov stále rastie. Pozrite sa aká je jeho skúsenosť s FLOWii.

Váš príbeh - Ako ste našli FLOWii?

Predtým ako sme našli FLOWii, sme používali iné CRM riešenie. Táto firma však za obdobie dlhšie ako rok nevedela splniť naše požiadavky.

Prístup slečny Jaššovej z FLOWii ma milo prekvapil. Ihneď reagujú na naše požiadavky a snažia sa ich vyriešiť. Zároveň po tom ako sme zaviedli tento systém do našej firmy, mám oveľa prázdnejšiu hlavu. Veľmi ma to odbremenilo a môžem sa venovať veciam, ktoré sú pre moje podnikanie dôležité.

Prečo ste sa rozhodli CRM systém zaviesť do firmy?

Je to dlhodobá investícia do dobrého mena firmy a spokojného zákazníka. CRM pôsobí v podvedomí človeka. V systéme vidím celý príbeh zákazníka’ a viem naň nadviazať.

Prečo používate FLOWii?

Je to veľmi dobrý manažérsky nástroj, ušetrí mi veľa času. Môžem s ním riadiť kompletne celú firmu. Všetko podstatné si pamätá za mňa a ja môžem zaspávať s čistou hlavou, pretože viem, že na nič nezabudnem. Navyše je FLOWii  užívateľsky príjemné. Čo najviac oceňujem, je že ma ako zákazníka počúvajú. Stále spracovávajú moje pripomienky a námety a pravidelne pribúdajú nové riešenia.

Aká bola Vaša najväčšia prekážka pri používaní FLOWii?

Najväčší nepriateľ pri CRM je ľudský faktor. Človek si musí zvyknúť pravidelne vkladať všetky informácie do systému. Ale aj napriek tomu to stojí za to, pretože tá investícia času sa vám vráti.


Požiadavky p. Žilu pre BM Elektro s.r.o.:

Požiadavka 1: "Zákazky musia byť splnené načas a kvalitne!"

Ako majiteľ firmy chcem, mať prehľad o tom, čo sa vo firme deje. Nemôžem však všetko držať v hlave ani sa neustále na zmeny pýtať kolegov a rušiť ich pri práci. Rovnako aj moji zamestnanci, tiež potrebujú mať prehľad o svojich prioritách.

FLOWii Riešenie:

S FLOWii mi pri realizácii novej zákazky stačí určiť kto, čo a kedy má spraviť. Každý má prehľad o tom ako zákazka prebieha, navyše FLOWii mňa a mojich zamestnancov upozornína zmeny či termíny. Zamestnanci presne vedia čo majú robiť, čo zvyšuje ich produktivitu.


Požiadavka 2: "Každý náš zákazník musí mať pocit, že je jediný na svete!"

Každý zamestnanec by mal byť schopný rýchlo a adekvátne reagovať na požiadavky zákazníka. Len tak môžeme dať nášmu zákazníkovi pocit, že pracujeme len pre neho. Rýchly prístup  informáciám a k histórii zákazníka je pre nás veľmi dôležitý.

FLOWii Riešenie:

S FLOWii máme všetky informácie o svojich zákazníkoch kedykoľvek potrebujeme. Aktuálne zákazky, úlohy, komunikácia, dokonca aj faktúry a údaje o ich zaplatení sú  dostupné prehľadne a online.


Požiadavka 3: "Potrebujem mať prehľad o hospodárení firmy!"

Ak chcem firmu ochrániť od platobnej neschopnosti, potrebujem mať priebežný prehľad o finančnej situácii. Oneskorené výstupy z účtovníctva mi jednoducho nestačia. Sledovanie cash flow v reálnom čase má pre mňa oveľa väčšiu hodnotu.

FLOWii Riešenie:

FLOWii Príjmy a Výdavky mi umožňujú sledovať tok peňazí vzhľadom na zákazky, partnerov aj strediská online. Aj bez výstupov z účtovníctva mám prehľad o hospodárení svojej firmy.