Vplyv rýchlosti mobilného webu na konverzný pomer

Ako zvýšiť konverzný pomer? Otázka, ktorú si kladie väčšina e-shopov každý deň. Nekonečný maratón testovania, optimalizovania a vyhodnocovania rôznych metrík s cieľom zvýšiť zisk. Rýchly technologický vývoj, ktorý vám nedovolí ani na chvíľu zastaviť. Obchodných procesov, ktoré treba optimalizovať, je toľko, že ani neviete s čím po prvej rannej káve začať. Ak je to tak, možno vám pomôže štúdia od dátovej agentúry Deloitte Digital s názvom „Milliseconds make Millions“.

Čo je to konverzný pomer?

V jednoduchosti povedané, ak váš web navštívi 100 zákazníkov a 10 z nich urobí nákup, konverzný pomer bude 10 percent. Konverzný pomer je v tomto prípade pomer medzi počtom nákupov a počtom návštev webu.

web

Štúdia „Milliseconds make Millions“

Agentúra Deloitte Digital počas 4 týždňov analyzovala údaje o 37 mobilných weboch z oblasti maloobchodu, cestovného ruchu a prémiových značiek v celej Európe a USA. Výsledky ukázali, že zmena iba v 0,1 sekunde dobe načítania môže ovplyvniť ďalší krok nákupnej cesty, čo v konečnom dôsledku ovplyvní konverzný pomer.

Konverzie rástli v priemere o 10% pre weby maloobchodu a o 8% pre weby ponúkajúce služby v oblasti cestovného ruchu. Pri zlepšení rýchlosti stránky o 0,1 s, maloobchodní spotrebitelia minuli takmer o 10% viac. Takzvaný mobile-first trend stále rastie a spotrebitelia sú kvôli vysokej konkurencii oveľa náročnejší na optimalizáciu webu a rýchlosť načítania.

Do úvahy treba brať aj fakt, že nie každý má rovnako rýchle internetové pripojenie alebo v momente nákupu môže byť pripojenie slabšie. Preto aj web, ktorý sa na prvý pohľad načítava rýchlo, sa nemusí načítavať dostatočne rýchlo. Preto, čo môže byť rozdiel pár stotín na rýchlom pripojení, môže byť aj pár sekúnd na pripojení slabšom.

Kľúčové zistenia na základe 0,1 sekúnd zlepšenia

  1. Vylepšenia rýchlosti mobilných webov mali priamu koreláciu so zlepšeným priebehom zúženia.
  2. Po zvýšení rýchlosti mobilných webov nastala pozitívna zmena v počte zobrazení stránky, konverzných pomeroch a priemernej hodnote objednávky.
  3. Maloobchodní spotrebitelia boli najcitlivejší na rýchlosť v skorých fázach konverznej cesty.
  4. Najvyššie zlepšenie miery okamžitých odchodov z domovskej stránky o 6,5% bolo v cestovnom ruchu.
  5. U luxusných webov bolo namerané 8% zvýšenie zobrazení stránky na reláciu.
  6. Nastal 10,1% nárast konverzií so spotrebiteľmi cestovného ruchu a mierny nárast priemernej hodnoty objednávky o 1,9%.
  7. Miera okamžitých odchodov sa na stránkach s produktovými informáciami v maloobchode zlepšila o 5,7%, respektíve 5,4%.
  8. Zlepšila sa miera okamžitých obchodov o 8,3%.
  9. Nastal nárast konverzií s maloobchodnými spotrebiteľmi o 8,4% a nárast priemernej hodnoty objednávky o 9,2%.
  10. Angažovanosť maloobchodných zákazníkov sa zvýšila o 5,2%.

Tabuľka-rýchlosť-konverzný-pomer

Rýchlosť určite hrá veľkú rolu už na úrovni stotín a ako poukazuje aj štúdia, konkurenciou už nie je len priama konkurencia ale aj digitálna skúsenosť spotrebiteľa naprieč celým online prostredím. Na túto skutočnosť poukazuje aj nasledujúca tabuľka. Ak chcete zistiť rýchlosť svoje webu pre mobilné zariadenia, nástrojov nájdete veľa online, jedným z nich je napríklad PageSpeed Insights od Google: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=sk

Porovnanie-dopadu-rýchlosti-na-bouncerate

Význam mobilných zariadení

Štúdia taktiež odkazuje na výskum Boston Consulting Group, ktorá poukazuje na dôležitosť mobilných zariadení pomocou jednoduchý otázok. Otázok čoho by sa respondenti radšej vzdali, mobilného zariadenia alebo napríklad letnej dovolenky.

prieskum

Dôležitosť UX

Na význam UX alebo používateľskej skúsenosti poukazuje aj ďalší graf. 61 percent prešlo ku konkurencii na základe zlej skúsenosti. Taktiež 61 percent nakupujúcich zdieľa zlú skúsenosť so známymi a 70 percent nakupujúcich zdieľa naopak tú dobrú. Teda zákazník ktorý už raz nakúpil a mal potenciál nakúpiť opäť, s veľkou pravdepodobnosťou kvôli zlej skúsenosti nenakúpi. Takýto zákazník vás teda stojí oveľa viac ako pravidelný zákazník.

prieskum

Rôzne segmenty, rôzne výsledky konverzného pomeru

Segment alebo konkrétny produkt či služba vplýva aj na správanie spotrebiteľa. Náchylnosť na opustenie webu sa ukázala hlavne pri maloobchode, kedy má produkt nižšiu hodnotu a nie je pre zákazníka až tak dôležitý. Nerobí mu problém stránku opustiť. Naopak, napríklad pri cestovnom ruchu už zákazník vie čo konkrétne chce a na rýchlosť nie je až tak citlivý.

Pri rôznych segmentoch sa líši aj použitie zariadenia. Produkty a služby s vyššou cenovkou väčšinou nakupujeme skôr cez desktop, naopak pri nízko hodnotnom retail sortimente je použitie mobilných zariadení vyššie. Čím vyššie množstvo konverzií je uskutočnených prostredníctvom telefónu, tým väčší dôraz by sa mal brať na optimalizáciu a rýchlosť webu.

Pravdepodobne informácia, že mobilné zariadenia sú dôležitým faktorom online prostredia a už dávno konkurujú desktopom, nie je nijako prevratná. Predsa sú čísla tejto štúdie miestami prekvapujúce a len potvrdzujú, akú veľkú úlohu hrá dobrá optimalizácia pre mobilné zariadenia na užívateľskú skúsenosť a teda nakoniec aj na zisk.

Štúdia sa ďalej zameriava na vplyv rýchlosti na konverzný pomer v jednotlivých segmentoch a celú štúdiu nájdete na: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ie/Documents/Consulting/Milliseconds_Make_Millions_report.pdf

Viac o riešeniach, ktoré ponúka FLOWii systém pre riadenie vašej firmy sa dozviete na: www.flowii.com